Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Välkommen!

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och till att du har valt att utbilda dig till grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6! Högskolan i Borås har lärarutbildning i Borås, Skövde och Varberg och din utbildningsort är Skövde. Utbildningen finns i lokaler på Högskolan i Skövde.

Du lämnar nu din egen elevroll bakom dig för att rikta in dig mot en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Framför dig har du åtta spännande och lärorika terminer. Högskolan i Borås lärarutbildningar kännetecknas av att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt, dvs både egen kunskapsutveckling och kunskap om hur du på många olika sätt kan hjälpa elever att lära sig. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under hela utbildningstiden finns en tydlig koppling till yrkeslivet. Redan under den första terminen får du möjlighet att prova lärarrollen under två veckors ”praktik” som i lärarutbildningar kallas för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU genomförs i Skövde och kringliggande kommuner och det är vårt VFU-team som ordnar platser.

Att läsa på högskolan innebär ett stort eget ansvar men också en frihet att själv planera sin inläsningstid. Att läsa på 100% innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter. Det är extra mycket eget ansvar nu i år. Undervisningen anpassas för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Första terminens undervisning kommer i stor utsträckning att bestå av distansundervisning, men vissa inslag ges på plats i högskolans lokaler. För information gällande Covid-19, och aktuella anpassningar av studierna, hänvisar vi dig till hemsidan https://www.hb.se/Student/
Det distansundervisningsverktyg vi använder heter Zoom och alla studenter kan använda Zoom via Högskolan.

Under utbildningen är ni indelade i studiegrupper. I studiegruppen har ni möjlighet att stödja varandra för att ni ska nå så långt som möjligt i er kunskapsutveckling. Samarbetet i studiegruppen är också ett sätt att lära sig att hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att arbeta mycket med att utveckla grupper och som anställd är det gemensamma arbetet tillsammans med kollegor i arbetslaget viktigt.

Under den första terminen läser alla grundlärarutbildningar och förskollärarutbildningen en gemensam kurs, en utbildningsvetenskaplig kärna. Denna kurs fokuserar inledningsvis på arbete i grupp och följande bok ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups

Kursansvariga för termin 1 skickar ut information om just den kursen.

Högskolan i Borås använder lärplattformen PingPong och det brukar erbjudas en introduktion till plattformen för nya programstudenter. Mer information finner du på Studentwebben (svenska sidan) https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Workshoppar-och-aktiviteter/PING-PONG/.

Du behöver inte börja läsa litteratur innan kursstart. Däremot behöver du skapa ditt studentkonto innan terminen, för att komma in i PingPong vid kursstart. Följ steg-för-steg-guiden med allt som ska göras när man är ny student https://www.hb.se/student/ny-student/steg-for-steg-guide1/

Om du är nyfiken på hur hela programmet ser ut, kan du följa länken till utbildningsplanen längre ner på den här sidan. Där hittar du också kursplanen för termin 1. Litteraturlistan finns i kursplanen och all litteratur används på olika sätt under den första terminen. Vissa böcker är bara till för något/några av lärarprogrammen. Några böcker återkommer i kommande kurser.

Även om den första kursen är gemensam för alla lärarutbildningar vid Högskolan i Borås kommer du att träffa de andra, som har valt samma inriktning som du, i din studiegrupp och i en seminariegrupp. Du får där möjlighet att diskutera kursinnehållet med särskild tonvikt på hur innehållet kan relateras till grundlärares arbete. Det blir också en möjlighet att bättre lära känna de studiekamrater som kommer att läsa samma kurser som du framöver.

Under termin två påbörjar du dina ämnesstudier genom att läsa matematik och svenska.

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

/Maria Ferlin
Programansvarig Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i årskurs 4-6

Programinformation

Starttermin: Våren 2021
Programkod: LAG46
Programtillfälleskod: LAG4621v1
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Skövde

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Ferlin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2022

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: L07H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: L10H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 12 december - 15 januari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: L30H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 11 december

Våren 2022

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II.

 • Kursinformation för Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II.
 • Anmälningskod: L26V2
 • Typ: Valbar
 • Period: 17 januari - 5 juni

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L64V2
 • Typ: Valbar
 • Period: 17 januari - 5 juni

Hösten 2021

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L18H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L17H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Våren 2021

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
 • Anmälningskod: L40V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 6 juni