Polisprogrammet

Välkomstbrev

Välkommen till Polisprogrammet

Programinformation

Starttermin: Våren2023 Programkod: POLBU Programtillfälleskod: POLBU23v1 Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för polisiärt arbete (A4).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: polisutbildning@hb.se
Telefon: 033-435 4014 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Linda Hokka
Programansvarig: David Robertsson

Dokument

Utbildningsplan Polisprogrammet.pdf

Information om tilläggsbeslut till utbildningsplan_VT23.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten2024

Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer

 • Kursinformation för Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
 • Anmälningskod: 17D42
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 6 oktober

Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete

 • Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 19D42
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 1 december

Akut vård i polisiärt arbete 4

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 4
 • Anmälningskod: 21D42
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 19 januari

Polisiär tjänstefärdighet 4

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 4
 • Anmälningskod: 22D42
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 19 januari

Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige

 • Kursinformation för Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
 • Anmälningskod: 18D42
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 oktober — 10 november

Polisiärt arbete vid större händelser

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid större händelser
 • Anmälningskod: 20D42
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 december — 19 januari

Våren2024

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
 • Anmälningskod: 12D41
 • Typ:
 • Period: 15 januari — 3 mars

Akut vård i polisiärt arbete 3

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 3
 • Anmälningskod: 15D41
 • Typ:
 • Period: 15 januari — 2 juni

Polisiär tjänstefärdighet 3

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
 • Anmälningskod: 16D41
 • Typ:
 • Period: 15 januari — 2 juni

Polisiärt arbete i trafik

 • Kursinformation för Polisiärt arbete i trafik
 • Anmälningskod: 14D41
 • Typ:
 • Period: 8 april — 2 juni

Hösten2023

Kriminologi och brottsförebyggande arbete

 • Kursinformation för Kriminologi och brottsförebyggande arbete
 • Anmälningskod: 07D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 1 oktober

Akut vård i polisiärt arbete 2

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 2
 • Anmälningskod: 10D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 14 januari

Polisiär tjänstefärdighet 2

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
 • Anmälningskod: 11D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 14 januari

Att arbeta som polis i utsatta områden

 • Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
 • Anmälningskod: 09D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 december — 14 januari

Våren2023

Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen

 • Kursinformation för Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
 • Anmälningskod: 01D31
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 29 januari

Akut vård i polisiärt arbete 1

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 1
 • Anmälningskod: 05D31
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni

Polisiär tjänstefärdighet 1

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
 • Anmälningskod: 06D31
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni