Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Välkommen

Grattis till din utbildningsplats i Skövde och att du har valt att studera till lärare! Du har åtta intressanta och lärorika terminer framför dig. Under denna tid får du möjlighet att successivt utveckla en alltmer professionell lärarroll, där elevernas utveckling är fokus.

Praktiskt om studierna

Dina studier motsvarar heltid och du förväntas närvara vid schemalagda föreläsningar och seminarier. Övrig tid planerar du själv för att kunna läsa kurslitteratur och arbeta med uppgifter. Du kommer även att ingå i en studiegrupp där gemensamt arbete sker. Detta samarbete är ett sätt att stödja varandra i er kunskapsutveckling och hantera grupprocesser, en viktig förberedelse för kollegialt lärande och skolutveckling i ditt kommande yrkesliv.

Litteratur i utbildningens första kurs

Under den första terminen läser alla studenter vid lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och dessa titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna, Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel: Retorik för pedagoger. Stockholm: Aglatuq HB.

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups.

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Studier inom det utbildningsvetenskapliga området varvas med studier inom de skolämnen som du kommer att undervisa i. De mer specifika ämnesstudierna innebär att du får ett ämnesdjup i svenska, matematik, engelska och ytterligare ett ämne. Dessutom får du didaktisk kunskap om hur du kan planera, genomföra och utvärdera lektioner.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

En central del i utbildningen är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på skolor. Då kommer du att få möta elever och verksamma lärare. Redan under den första terminen får du prova på lärarrollen under två veckors VFU. För att få en placering på en VFU-skola behöver du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan redan den första studiedagen. Du måste också begära ett utdrag från belastningsregistret hos polisen och blanketten hittar du under snabblänkar.
   
All övrig information får du vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Varmt välkommen, vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Maria Ferlin, programansvarigPrograminformation

Starttermin: Våren 2020
Programkod: LAG46
Programtillfälleskod: LAG4620v
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Skövde

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Observera

Under andra årets första termin (VT2021) erbjuds två valbara inriktningar: samhällsorienterade ämnen respektive naturorienterande ämnen. Du läser SO på plats i Skövde medan NO-inriktningen endast kan läsas i Borås.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Ferlin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2022

Engelska och engelskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

 • Kursinformation för Engelska och engelskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
 • Anmälningskod: L11H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
 • Anmälningskod: L55H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Våren 2022

Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L29V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 5 juni

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
 • Anmälningskod: L28V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 5 juni

Hösten 2021

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: L07H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: L10H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: L30H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II.

 • Kursinformation för Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II.
 • Anmälningskod: L26V1
 • Typ: Valbar
 • Period: 18 januari - 6 juni

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L64V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 6 juni

Hösten 2020

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L52H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L51H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Våren 2020

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
 • Anmälningskod: L44V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni