Personskadeförsäkring

Som student omfattas du av "personskadeförsäkringen för studenter" via Kammarkollegiet, som i stort sett överensstämmer med den arbetsskadeförsäkring som finns för anställda.

Personskadeförsäkringen gäller studenter och doktorander enligt 1 kap 4§ högskoleförordningen samt under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Detta gäller för Sverige, vid utlandsvistelse måste en separat tilläggsförsäkring tecknas.

Du som skadats fyller själv i och undertecknar blankett för skadeanmälan (pdf) och skickar den till Högskolan i Borås, Registrator, 501 90 Borås som i sin tur skickar den vidare till berörd akademi samt kopia till HR. Berörd akademi ansvarar för att blanketten skickas till Kammarkollegiet samt att anmälan till Försäkringskassan görs.

För studenter på Polisutbildningen gäller följande blankett för skadeanmälan.

Läs mer om personskadeförsäkringen på Kammarkollegiets webbplats (extern länk).

Utbytesstudent

För in- och utresande utbytesstudenter gäller särskilda försäkringar. Kontakta de internationella koordinatorerna för mer information.