Centrala organ utan studentrepresentanter

Personalansvarsnämnden

Vid varje myndighet skall det finnas en personalansvarsnämnd. Ordförande för nämnden är myndighetens chef. Nämnden består av arbetsgivarföreträdare och personalföreträdare.