Efter tentamen

När du ska se din bedömda tenta så loggar du in i WISEflow på samma sätt som vid tentamenstillfället, med ditt student-id och lösenord. Du klickar sedan på "pilen" i det flow (det tentamenstillfälle) som det gäller och kan då se din bedömda tentamen, poäng, betyg och eventuella kommentarer.

Efter ca två månader flyttas din tentamen till Deltagararkiv. Det hittar du som en knapp uppe till höger när du loggar in i WISEflow, på sidan FLOWöversikt, under fliken Deltagare.

Din skrivna WISEflowtenta ligger kvar i 2 år och sedan gallras den bort. Om du vill ha kvar din tenta så kan du ladda ner den från WISEflow.

Hur tar jag del av min bedömda WISEflowtenta?

Vanliga frågor