Hemtentamen i WISEflow

Det finns två olika sorters tentamen i WISEflow som kan användas för hemtentamen, FLOWassign och FLOWmulti. Du kommer få information ifrån din lärare angående vilken som ska användas för din tentamen.
Det är du som student som ansvarar för att du har teknik som fungerar och att din dator är uppdaterad inför tentamen.

Observera att du inte kan boka lånedator inför hemtentamen.

Nedan finns det beskrivet vad det innebär att skriva hemtentamen i FLOWassign respektive FLOWmulti. Läs noga igenom detta!

Hemtentamen i FLOWassign

Hemtentamen i FLOWmulti

Skapa pdf för inlämning av hemtentamen i FLOWassign

Vanliga frågor