Stadsmiljö i Vietnam

Fältstudier MFS

Vill du skriva din uppsats eller göra ditt examensarbete utomlands? En möjlighet är att ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium och genomföra en mindre fältstudie under minimum åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland som underlag/research till din kandidat- eller masteruppsats. Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är Sveriges biståndsmyndighet.

Vill du veta mer? Anmäl dig till ett av våra informationsmöten!
Läs mer om kommande informationsmöten här!

MFS under hösttermin: Ansökningsperiod börjar 1 april med deadline 15 april.
MFS under vårtermin: Ansökningsperiod börjar 15 oktober med deadline 31 oktober.
Läs mer om ansökningsprocess här!

Om du har frågor och känner du behöver lite support så hör av dig till oss på International Office vid exchange@hb.se.

Vad är Minor Field Studies?

I vilket land kan jag göra min fältstudie?

Ansökningsperioder

Vad gäller för beviljade stipendiater?

FAQ