Stadsmiljö i Vietnam

Fältstudier MFS

Minor Field Studies är ett Sida-finansierat stipendieprogram för att genomföra en mindre fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland som underlag/research till din kandidat- eller masteruppsats. Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är Sveriges biståndsmyndighet.

Om du har frågor så hör av dig till oss på International Office vid exchange@hb.se.

OBS! Enligt uppgifter från UHR maj 2022 kan MFS inte längre klassas som relevanta för biståndsfinansiering från Sida. Ansökningsomgång 15-31 oktober 2022 blir därmed den sista omgång för MFS, och alla MFS aktiviteter ska vara avklarade efter vårtermin 2023.
Läs mer på UHR:s hemsida.
Läs mer på Sidas hemsida.

Vad är Minor Field Studies?

I vilket land kan jag göra min fältstudie?

Ansökningsperioder

Vad gäller för beviljade stipendiater?

FAQ