Stadsmiljö i Vietnam

Fältstudier MFS

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för att genomföra en mindre fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland som underlag/research till din kandidat- eller masteruppsats. Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är Sveriges biståndsmyndighet.

OBS! Enligt uppgifter från UHR maj 2022 kan MFS inte längre klassas som relevanta för biståndsfinansiering från Sida. Alla MFS aktiviteter ska därmed vara avklarade efter vårtermin 2023.
Läs mer på Sidas hemsida.

Om du har frågor så hör av dig till oss på International Office via mejl:
exchange@hb.se

Du kan leta alternativa finansieringsmetoder på sidan om stipendier och fonder.