Examensarbete i Malaysia fick utmärkelsen bästa uppsats och uppsatsprocess

Hur kommer det sig att ni valde att genomföra Minor Field Studies?

Filippa: – Jag tror vi alla har ett stort intresse av att resa och upptäcka nya saker. Vi hade turen att komma iväg på utbytesstudier under termin 4 och var sugna på att åka iväg igen efter de upplevelserna, framför allt efter många föreläsningstimmar på Zoom. Efter att ha läst om textilindustrin i tre år var vi också nyfikna på hur det ser ut i verkligheten på fabrikerna. Jag såg även fram emot att tala med människorna längre bak i försörjningskedjan och försöka förstå deras perspektiv efter att mest ha fokuserat på inköpsperspektivet under utbildningen.

Hur var det att skriva examensarbetet i Malaysia?

Filippa: – Superkul! Vi såg det som vårt helt egna projekt på andra sidan jorden och var själva spända på vad arbetet skulle leda fram till, vilket var väldigt motiverande. Personerna vi intervjuade var väldigt inbjudande och vi har starka minnen av alla så jag skulle säga att uppsatsen känns väldigt ”levande” för oss. Ibland var det såklart mycket annat som lockade mer än att skriva på uppsatsen men vi hade ganska bra disciplin och försökte plugga lite varje dag för att också hinna göra något annat roligt varje dag.

Caroline: – En sak som underlättade väldigt mycket för att bygga en relation med de människorna vi stötte på var att majoriteten av befolkningen i Malaysia pratade engelska vilket gjorde det enkelt att knyta kontakter.

Vad handlar er uppsats om?

Caroline: – Uppsatsen identifierar riskerna som klädtillverkare i Malaysia möter kopplat till relationen mellan inköpande och tillverkande företag. Vi undersöker också olika tekniker inom risk management som används för att hanterar dessa risker.

Ni fick utmärkelsen ”bästa uppsats och uppsatsprocess”, hur har er process sett ut?

Astrid: – Även om vi började tidigt från Sverige med att ta kontakt med fabriker i Malaysia så var det svårt för oss att få dem att svara. Den första veckan i Malaysia ringde vi bara fabriker och försökte boka intervjuer. Under de två senare veckorna gjorde vi alla våra intervjuer både i Kuala Lumpur och i andra små städer i Malaysia. Medan vi gjorde intervjuerna skrev vi även på litteraturöversikten och transkriberade intervjuerna allt eftersom. Så reden den fjärde veckan i Malaysia kunde vi börja skriva vårt resultat. Det var väldigt skönt att vi började med våra intervjuer så tidigt, vilket gjorde att vi hade möjligheten att lägga mycket tid på analysen.

Filippa: – Jag tycker vår process fungerade väldigt bra eftersom att vi hela tiden pratade om uppsatsen och jobbade med den tillsammans. Jag tror det gjorde att resultatet blev sammanhängande och genomarbetat.

Caroline: – Jag tror också att en stor faktor till att vår process fungerade så bra var att vi hela tiden hade interna deadlines inom gruppen trots att vi alltid var med varandra. Det gjorde det väldigt tydligt vem som skulle göra vad och vad vi hade för tidsramar.

Vad har ni för råd till andra studenter som överväger att skriva uppsatsen utomlands?

Caroline: – Mitt största råd är att inte bli avskräckt av ansökningsprocessen och strunta i att det kan kännas jobbigt att börja tänka på examensarbetet så pass tidigt under utbildningen. Det arbete vi påbörjade på examensarbetet under ansökningsprocessen gav oss försprång i metodkursen som vi läste senare. Även om det är extra mycket att göra under hösten så kommer det bara att hjälpa under våren innan det är dags att börja skriva examensarbetet. Ett annat tips är att börja med litteraturinsamlingen innan ni åker så att alla är väl inläst på det ämne ni ska skriva om och så att datainsamlingen kan dra igång direkt när ni är på plats. Sista rådet är självklart att blanda nytta med nöje, glöm inte bort att faktiskt uppleva det land ni befinner er i även om ni lägger ner mycket tid på arbetet!

Filippa: – Jag skulle också tipsa om det som Carro sagt, men även att tänka igenom valet av ämne noga så det verkligen är något ni är intresserade av att undersöka på djupet.

Vad väntar er härnäst, efter textilekonomutbildningen?

Filippa: – Jag har inte riktigt fått nog av studentlivet än så jag ska plugga ett år till i Lund. Det är en magister inom International Marketing and Brand Management med fokus på innovation och globala konsumenttrender.

Astrid: – Jag har sökt en master inom marknadsföring på Handelshögskolan i Göteborg men jag söker även jobb under sommaren så får jag se vad som känns roligast.

Caroline: – Jag är tillbaka på min anställning som jag har varit tjänstledig från under min studietid och söker jobb som är relaterade till utbildningen under tiden. Just nu har jag ingen plan på att plugga vidare, men jag har ansökt om fältstudiekursen i höst för att hålla möjligheten till praktik öppen.

Utmärkelsen för bästa uppsats och uppsatsprocess är en intern utmärkelse som delades ut första gången inom textilekonomutbildningen 2022 i samband med avslutningsceremonin. Filippa, Caroline och Astrid tilldelades den med följande motivering:

"Genom en lysande datainsamling har denna grupp lyckats säkra svar på svåra intervjufrågor som branschen normalt duckar. Ett arbete som är läsvärt ur ett internationellt perspektiv och har tydliga tillämpningar för en praktiker som arbetar i Sydostasien. Vi ser fram emot att läsa er fina uppsats i sin slutgiltiga version vid examinationen."

Läs mer om textilekonomutbildningen

Läs mer om Minor Field Studies