Bild på en person som står på en klippa med norska fjordar runt sig

Nordplus

Vem kan delta?

Som student på kandidat- eller masternivå vid Högskolan i Borås har du möjlighet att studera vid ett lärosäte i Norden, Baltikum och de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland som ingår i högskolans Nordplusnätverk. Det kan också finnas möjlighet att göra praktik. För att du ska kunna delta i ett Nordplusutbyte krävs det att ditt utbildningsprogram ingår i ett nätverkssamarbete. Kontakta internationell koordinator för ditt utbildningsområde för mer information.

Kontaktuppgifter till International Office

Krav

  • Du ska vara antagen som programstudent och ha påbörjat dina studier vid Högskolan i Borås
  • Du ska ha studerat minst ett år på Högskolan i Borås (hemmainstitutionen) innan utbytet börjar (undantag för expressmobilitet)
  • Studierna/praktiken ska tillgodoräknas som en del av examen
  • Du ska bo på studieorten under utbytet
  • Ett undervisnings-/praktikavtal ska upprättas innan utbytet
  • En slutrapport ska inlämnas efter utbytet (ej obligatoriskt för expressmobiliteter)

Finansiering

Stipendiebeloppet består av fastställda schablonbelopp som dels baseras på längden på ditt utbyte samt ett resebidrag som baseras på vilket land du åker till. Som Nordplusstudent betalar du inga avgifter till det utländska lärosätet. Tilläggsstipendium kan utgå till studenter med funktionsvariation. Du kan ansöka om studiemedel från CSN under din tid som Nordplusstudent.