Inspark för nya studenter

Insparken har som syfte att ge dig möjlighet att lära känna dina nya studiekamrater, högskolan, staden och högskolans campusområde. Tanken är att vi ska ge dig som ny student i Borås en bra start på din studietid.

På studentkårens webbplats kan du läsa mer om insparken och se vilka aktiviteter som anordnas.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.