Bredband för studenter

Flera fastighetsägare har valt att ansluta sina studentbostäder till Bornets fibernät, mer information finns på SplitVisions hemsida (extern länk)