Microsoft Teams

Översiktsbild av Microsoft 365 på Högskolan i Borås:

I Teams kan du skapa specifika grupper (team) för exempelvis ett projekt eller arbetsgrupp. I teamet kan gruppen dela filer och samarbeta i realtid.

Det är viktigt att du läser igenom Högskolans riktlinjer nedan för hur Teams får användas. 

Nedan har du snabbguide för hur du kommer igång med teams. Du kan även via Microsofts videoutbildning (extern länk) få hela utbudet av guider och hur teams fungerar.

Riktlinjer för användning av Teams

Roller och ansvar

Behandling/Lagring av information

Radering av inaktiva team

Uppstartsguide

Windows 10

Mac

Webb

Mobil enhet

Kom igång med Teams

Starta en chat

Starta mötesrum

Schemalägg möte

Samarbetsyta/team i Teams

Att tänka på vid skapandet av ett team

Skapa ett team

Skapa en kanal i ett team

Lägga till medlemmar i ett team

Ladda upp filer till ett team

Vanliga frågor

Jag får inga notiser från mina team?