SPSS

SPSS finns installerat i alla datorsalar på Högskolan i Borås. 

På grund av begränsat antal licenser till SPSS kan vi endast tillhandahålla licens till distansstudenter.

Om du läser en distanskurs, läser vid campus- Varberg/Skövde och behöver installera SPSS måste du kontakta it@hb.se från din studentmejl med följande information:

  • Kurs där SPSS används
  • Kursansvarig