Vett och etikett på Zoom

Alla ordningsregler som gäller i ett klassrum/föreläsningssal gäller även i Zoom.

Se punkterna nedan om vad som gäller.

1. Kom i tid till föreläsningen. Gärna några minuter innan föreläsningen börjar för att hinna med teknikfix, så att du är med redan vid start.

2. Namnge dig som ”Förnamn Efternamn/Första bokstaven på ditt efternamn”. Använd inte påhittade namn.

3. Var presentabel på Zoom. Ligg inte på sängen och gäspa i pyjamas under lektionens gång. Rekommendationen är att sitta vid ett skrivbord/matbord. Detta är även mest ergonomiskt och du undviker rygg- och nacksmärtor i längden.

4. Om du som student inte vill visa ditt hem i bakgrunden, så är det okej att ha en bakgrundsbild/virtual bakground som är ”plain”. Alltså inga motiv och figurer. Håll det gärna professionellt.

5. Endast studierelaterade kommentarer får skrivas i chatten.

6. Tala inte i mun på varandra. Räck upp handen med funktionen ”raise hand” ifall du vill säga något.

7. Ha gärna mikrofonen avstängd under lektionstid för att undvika onödigt bakgrundsbrus under föreläsningen.  Sätt självklart på den när du ska tala.

8. Hittar du inte en plats med plugg ro hemma är högskolans lokaler tillgängliga för studenter med passerkort. Då gäller självklart högskolans riktlinjer om distansering och att inte komma till högskolan om du har sjukdomssymptom.

Sköts inte dessa regler kan studenter, likt vanliga föreläsningar, bli ombedda att lämna Zoom och ett disciplinärende kan komma att skickas in.