IT-säkerhet

Målet är också att säkerställa att högskolan kan använda kommunikationsnät, datasystem och datorer utan onödiga störningar, och med avsedd funktion och hög tillgänglighet.