Nyttjande av högskolans datanätverk

Som anställd/student vid Högskolan i Borås får du en användaridentitet för åtkomst till högskolans datanätverk. Din användaridentitet är personlig och får bara användas av dig, det innebär att du inte får lämna/låna ut den till någon annan.

För personal är denna användaridentitet aktiv så länge du är anställd vid högskolan samt ytterligare 1 månad. Som student är din användaridentitet aktiv cirka 15 månader efter sista registrering. Under identitetens livslängd har du behörighet till de system du behöver i din roll inom högskolan.

Du är ansvarig för trafik som härrör från nyttjandet av ditt konto och skall alltså bevara lösenordet för dig själv. Om ditt lösenord kommer på avvägar skall du utan dröjsmål anmäla detta till IT-avdelningen.

Hur nätet får nyttjas

Du skall följa Sveriges lagar och förordningar samt SUNETs etiska regler. De etiska reglerna fördömer som oetiskt när någon:

 • försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det,
 • försöker dölja sin användaridentitet,
 • försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken,
 • uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara),
 • försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen,
 • gör intrång i andras privatliv,
 • försöker förolämpa eller förnedra andra.

SUNET har även andra regler, bl.a. angående säkerhet, vilka du är skyldig att följa. Dessa kan hämtas från sunet.se (extern länk)

Högskolans nätverk är att betrakta som öppet vilket innebär att det finns en risk att din trafik avlyssnas av obehöriga. Känslig information som skall överföras via nätet bör därför skyddas på lämpligt sätt, exempelvis genom kryptering.

Lösenord

Lösenord ska vara av god kvalitet och bytas tillräckligt ofta. De ska vara personliga och hållas hemliga. Ditt lösenord ska bestå av en kombination av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. Tänk på att inte använda å, ä eller ö. Med god lösenordskvalitet menas:

 • Inte vara ett ord som finns i någon ordlista, inte heller personnamn etc.
 • Inte vara andra lätt igenkännliga strängar; QWERTY, ditt bilnummer etc.
 • Ett bra lösenord kan exempelvis vara "felstavat" och/eller ha siffror insprängda.
 • Lösenord som används för högskolans tjänster får inte användas för tjänster utanför högskolan.

Lösenordskrav

Lösenordet ska vara minst 8 tecken långt samt bestå av:

 • Minst en siffra
 • Minst en liten bokstav
 • Minst en stor bokstav
 • Specialtecken

Tillhandahållande av nättjänster

Servertjänster som t.ex. fildelningsprogram och/eller egen utrustning får endast anslutas till högskolans nät efter medgivande från IT-avdelningen. Internetaccess för egen dator erbjuds i speciellt gästnät. Din dator skall vara uppdaterad och virusfri före anslutning till högskolans nät.

Loggning av trafik

I och med accepterande av denna ansvarsförbindelse godkänner du att trafiken på nätet loggas samt att dessa loggar granskas av nätsäkerhetsansvariga vid IT-avdelningen.

Vid brott mot dessa regler

Den som bryter mot ovanstående regler kan stängas av från nätet. Dessutom kan disciplinära eller lagliga åtgärder komma att vidtas.