Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Du som har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan få riktat pedagogiskt stöd under din studietid.

Kontakta någon av högskolans samordnare för riktat pedagogiskt stöd för information om vilket pedagogiskt och kompensatoriskt stöd som finns och vad som skulle passa dig. 

I samtal diskuteras vilka anpassningar just du har behov av. Det riktade pedagogiska stödet kräver dokumentation som styrker specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

Om du som student saknar dokumentation från utredning eller motsvarande, kan du kontakta samordnare för riktat pedagogiskt stöd och få råd om vilka allmänna stöd som då kan användas.

Studenter med upplevd läsnedsättning (inget intyg krävs) kan få tillgång till kurslitteratur på anpassat medium efter möte med bibliotekarie.

Boka möte med bibliotekarie och få mer information om anpassad kurslitteratur /talböcker (hb.se)

Se även kriterierna för att få talböcker, https://www.legimus.se/skaffa-konto/vem-kan-skaffa-konto/

Saknas obligatorisk kurslitteratur i inläst form kan studenten via biblioteket beställa en nyinläsning av boken. (Gäller ej deltagare på tekniskt basår). 

Nyinläsning av böcker tar minst 8 veckor, så det är viktigt att du som student tar kontakt med biblioteket i god tid.

För att lyssna på digital text kan du ladda ner talsyntes ClaroRead Plus eller TorTalk. ClaroRead Plus innehåller också bland annat en rättstavningsfunktion. 

Se mer om ClaroRead Plus (hb.se)

Se mer om TorTalk (hb.se)