Stipendier och fonder

Mer information och eventuella ansökningshandlingar finns på anslagstavlan i B-korridoren på Studentcentrum.

Är du intresserad av stipendier för studier och/eller praktik utomlands läs mer på våra webbsidor om utlandsstudier. 

Har du frågor om stipendier för studier/praktik utomlands, kontakta de internationella koordinatorerna. Kontaktuppgifter till våra internationella koordinatorer. 

Information för dig som erbjuder stipendier och vill göra en förfrågan om publicering på Högskolan i Borås webbsida.

Leta stipendier och fonder

Tips!

Gå gärna in på din hemkommuns webbplats och se om de har information om stipendier. Ofta är stipendierna knutna till var man bor eller var man är född. Det kan även vara värt att höra med bankerna på din hemort. De står ofta som förvaltare och kanske inte alltid marknadsför stipendierna på något annat sätt än genom ett anslag. 

Aktuella stipendier

Anders Walls stiftelse

Anders Walls Stiftelse delar årligen ut ett stipendium till en ung, kreativ affärsbegåvning för tolv månaders tjänstgöring vid Svenska Handelskammaren i Kina med placering på kontoret i Shanghai. Stipendiesumman uppgår till 200.000 kronor.

Mer information:  wallstiftelsen.se/nyheter/stipendium-till-svenska-handelskammaren-i-shanghai

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) och EF Stipendium

Stipendiet riktar sig till universitets- eller högskolestuderande som strävar efter att förbättra sina engelskkunskaper i kombination med värdefull arbetslivserfarenhet utomlands.

Mer information: ef.se/stipendium

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och mångfaldskommitté som arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 20000 kr.

Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för till exempel företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap, pedagogik eller liknande. En förutsättning för att få stipendiet är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald.

Mer information: bao.se/samarbeten/cjmk

Blueberrys stipendium för utlandsstudier

Stipendium för utlandsstudier som är öppet för alla att ansöka till. Ansökande är befintlig student
eller påbörjar studier under hösten. 15 000 kronor delas ut till en person. Ansökan stänger den 12/9.

Mer information finns här: blueberry.nu/blueberrys-stipendium-for-utlandsstudier

Carl Casons utbildningsstipendium

Stipendiet ger unga talanger, entreprenörer och studenter möjlighet att fortsätta eller utveckla sin karriär inom mode, design och textil. Stipendier på mellan 5 000 och 20 000 kronor delas årligen ut till en eller flera stipendiater, beroende på vilka ansökningar som kommer in och hur fonden utvecklats.

Mer information: svenskhandel.se/om-svensk-handel/organisation/samverkan-och-dotterbolag/svensk-handel-stil/carl-casons-utbildningsstipendium1

Campusbokhandels Hållbarhetsstipendium

Campusbokhandelns stipendium på 10 000 kr är en satsning för att stödja studenter ekonomiskt under studierna. Tillsammans med Karriärföretagen, utmärkelsen för Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, vill vi underlätta och hjälpa studenter ekonomiskt för deras utbildning och framtida karriärval. 

Mer information: karriarforetagen.se/stipendier/campusbokhandeln-stipendium/

Europarådet för unga

Inom ramen för Europaåret för unga delar Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor ut tre
stipendier till masteruppsatser under höstterminen 2022 som behandlar EU och unga. Stipendierna är på 10 000 kronor vardera

Mer information: mucf.se/uppsatsstipendium

Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

Stipendier för utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristet samfund eller praktiska yrken såsom hantverk eller handel.

Mer information: ahrenstiftelse.se

Fackförbundet Unionen

När du uppdaterar ditt Unionen-medlemskap till yrkesverksamt efter examen kan du få tillbaka upp till 3 175 kr för litteraturkostnader under studietiden.

Mer information: unionen.se 

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier till utbildningsinsatser inom entreprenörskap och till forskning med möjlighet till företagsutveckling.

Mer information: familjenjacobssonsstiftelse.se

Fulbrightstipendier för studier / forskning i USA efter svensk universitetsexamen

Fulbright Sweden delar årligen ut stipendier för forskning och studier vid universitet i USA på master, doktorand och forskarnivå.

Mer information: fulbright.se

Föreningen för Svensk Hemslöjd

Årets förnyare är ett stipendium för studenter och nyutexaminerade.
Vi söker slöjdare, formgivare och konsthantverkare med nya idéer och uttryck. Metod och material är valfritt.

I utmärkelsen ingår, stipendium om 5000 kr, mentorskap under 6 månader, visas i utställning i vår butik Svensk Hemslöjd

Mer information: foreningen.svenskhemslojd.com

Ingeborg och Henric Bäckströms fond

Det totala beloppet på stipendiet är 41 800 kronor och kan sökas av dig som är heltidsstuderande på universitet/högskola vid svensk eller utländsk undervisningsanstalt (yrkeshögskola godkänns inte) och har gymnasieexamen från någon gymnasieskola i Karlstad. Du ska inte studera inom handel och ekonomi, inte  inom de fria yrkena eller inom slöjd- och textilyrket. Du får inte heller ha haft en inkomst över två basbelopp vid senaste taxeringen.

Mer information: karlstad.se

J Gustaf Richerts stiftelse

Stipendier och anslag delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden.

Mer information: sweco.se/om-oss/priser-och-stipendier/richterska-stiftelsen

Kaleidos stipendium för unga konsthantverkare

Syftet är att ge nya konsthantverkare en god start och en plats att visa sig på.
Stipendiet består av en kostnadsfri utställningsperiod (i mars 2024) med tillhörande vernissagekort, annonser, pressutskick etc.

Stipendiet riktar sig till dig som avslutat en högskoleutbildning i konst/konsthantverk/design för högst tre år sedan, inte är under utbildning vårterminen 2025, samt är bosatt och verksam i Sverige.

Mer information: www.kaleido.nu

Karriärstipendiet- sökbart vår och höst

Karriärstipendiet" Student" till dig som studerar på universitet eller högskola. Oavsett utbildningsinriktning kan du söka stipendiet.  Ansökningstiden är aktiv från och med 1 april och fram till 1 September. Vinnaren kommer vinna 15 000 kr.

Mer information: karriarforetagen.se/stipendier/karriarstipendietstudent-2/

Karriärstipendiet" Student" till dig som studerar på universitet eller högskola. Oavsett utbildningsinriktning kan du söka stipendiet.  Ansökningstiden är aktiv från och med 1 september och fram till 31 mars. Vinnaren kommer vinna 15 000 kr.

Mer information: karriarforetagen.se/stipendier/karriarstipendietstudent-3/

Michael Treschow Scholarship

The goal of the Michael Treschow Scholarship is to support each year a talented student who intends to use design principles and practices to improve organizations and/or businesses, and to enhance their contribution to economy, society and human lives. The contributions can be in several different fields, such as industry, society and social issues at large

The applicants must have completed their Bachelor ́s program or equivalent education within the design field, and intend to start or already have started studying at Master’s level.

More information: hhs.se/en/research/research-houses/house-of-innovation/outreach/scholarships/mts/

Promisepriset

Promisepriset, 10 000 kr för bästa examensarbete/uppsats, delas ut under senare delen av hösten. Tävlingen är öppen för studenter som under det senaste läsåret har presterat ett examensarbete eller en uppsats av hög kvalitet, med anknytning till kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. 

Mer information: https://promise.se/promisepriset/

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Den svenska sektionen av stiftelsen utlyser anslag och stipendier för forskning och studier i Japan.
Ämnen: forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik,
medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora (inkl. japanska) och
journalistik. Öppet för ansökningar fr.o.m. 1 dec t.o.m. 1 mars.

Mer information: sjsf.se/local-pages/sweden

Stiftelsen utlyser stipendier för studier,
forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan.
Ämnen: studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik,
medicin och handel. Öppet för ansökningar fr.o.m. 1 dec t.o.m. 1 mars.

Mer information: swedenjapan.se/sjf-scholarships

Skandia Best Master and Bachelor Theses Awards

The Skandia Best Master and Bachelor Theses Awards, sponsored by the Thule
Foundation at Skandia, recognize work on “Long-Term Savings” that is of relevance for banking, insurance, and financial services. Each year there will be awards for theses at Swedish colleges or universities:

  • The best master thesis (an award of approximately SEK 50,000).
  • The best bachelor thesis (an award of approximately SEK 30,000).

Mer information: karriarforetagen.se/stipendier/skandia-best-master-and-bachelor-theses-awards/

Stiftelsen Curamus

Stiftelsen Curamus har som deländamål att hjälpa unga män och kvinnor i Sjuhäradsbygden att utveckla sina talanger inom ekonomi och handel.

Mer information: curamus.se

Stiftelsen Pause

Stiftelsen Pause (Personnel management Abroad by University Studies and Experience) delar ut Sveriges största stipendium för internationella studier inom HR- och ledarskap. Syftet är både att bidra till stipendiatens egna utveckling och att sprida kunskap inom området till andra intresserade.

Mer information: stiftelsen-pause.se

Stiftelsen Simonsland

Sedan Kanico AB förvärvade Simonsland 2006 har området förvandlats genom Kjell och Monica Berggrens engagemang. Stiftelsen Simonsland delar ut stipendium för att premiera extraordinära prestationer och främja utvecklingen av stadsdelen Simonsland. Syftet med verksamheten är att främja dem som är verksamma i området Simonsland; Textile Fashion Center (Fabriken) och Nybrohuset. Det innebär att de som kan söka stipendier arbetar, studerar och verkar där. Stipendiet kan delas ut antingen till enskilda individer eller till grupper. Ansökningsperioden är den 1 mars till 15 april.

Mer information: stiftelsensimonsland.se

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Stiftelsen utlyser tre stipendier på vardera 5000:-till uppsatsskrivare på C/D-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättig-heter, religionsfrihet, civilkurage.

Mer information: torgnysegerstedt.se

Stockholms läns Hemslöjdsförenings stipendium

Stipendiet utdelas enligt donators testamente till elever som visat sig ha fallenhet för något särskilt hemslöjdsarbete. Framför allt sådant hantverk som utövaren kan försörja sig på. Den som söker ska vara inskriven vid någon slöjdutbildning och vi bedömer kreativitet, skicklighet och förväntad förmåga att leva på sin slöjd.

Mer information: hemslojden.org/fa-kunskap/stipendier)

Svenska Institutet

SI administrerar ett antal program inom utbildnings- och forskningsområdet. Programmen innehåller både individuella stipendier och möjligheter att söka stöd för institutionellt samarbete.

Mer information: si.se/stipendier 

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse. 

För mer information: sweamfo.se/stipendier/kontantstipendier

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att genom utdelande av stipendier åt svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande bereda möjlighet till utbildning inom detta område vid utländsk läroanstalt.

Mer information: wallenberg.org

Tekoutbildningarnas stipendiefonder

Utbildningsstipendier inom textil och konfektion. Vid val av stipendiat tas särskild hänsyn till hur användningen av det sökta stipendiet kommer att vara till fördel för svensk tekonäring. Ansökan om stipendium görs digitalt via stipendiefondernas hemsida.

Mer information: tekostipendier.se

Telefonaktiebolaget LM Ericssons stiftelse för främjande av elektronisk forskning.

Stipendierna riktar sig främst till doktorander och nyblivna doktorer.
Typiska användningsområden är delfinansiering av forskningsvistelse vid utländskt lärosäte eller institut eller för konferensdeltagande.

Mer information: ericsson.com/sv/om-oss/company-facts/ericsson-worldwide/sweden/ericsson-research-foundation

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Stiftelsen utlyser tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C/D-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage.

Mer information: torgnysegerstedt.se

Textilias Hållbarhetsstipendium 2024

Kanske har du en idé inom ett banbrytande material, återvinning av textilier, smarta transportlösningar – eller något helt annat! Textilias Hållbarhetsstipendium finns till för att stötta dig som har en idé, ett projekt eller ett nytänkande initiativ inom hållbarhet. Vi delar ut priset på 30 000 kr till initiativ som visar på engagemang och potential att göra en verklig skillnad för hållbarheten inom textilbranschen.

Mer information: textilia.se/hallbarhet/hallbarhetsstipendium/ 

UTLANDSSTUDIER.SE

Stipendiet omfattar 10 000 kr för studier på valfritt universitet, college eller språkskola utomlands. Stipendiet ska sökas för heltidsstudier.

Mer information: utlandsstudier.se/artiklar/utlandsstudiestipendiet

Veronica Öhmans Stipendiestiftelse

Veronica Öhmans Stipendiestiftelse delar årligen ut omkring 100 stipendier till kvinnliga högskolestuderande. Stiftelsen som förvaltas av Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse har som ändamål att: Med stipendier uppmuntra unga kvinnor som utbildar sig inom musik- och kulturområdet. Mottagare skall förena tradition med upptäckarlust och vidsynthet med kvalitet och kunskap.

Mer information: bremerstipendier.se

Årets Stipendiat: TEKO & Swedish Fashion Council 

Sedan 2010 uppmärksammar TEKO och Swedish Fashion Council (SFC) avgångsstudenter vid Beckmans Designhögskola och Textilhögskolan i Borås genom utdelning av priset Årets stipendiat. Tre stipendier om vardera 12 500 kronor delas ut till de mest framstående avgångsstudenterna inom modedesign samt textildesign. Ett går till modedesign vid Beckmans Designhögskola och två, modedesign samt textildesign, till Textilhögskolan i Borås. 

Mer information: teko.se/forskning-innovation/stiftelsen-svenska-textilforskning/stipendier/mode-och-designstipendium-teko-swedish-fashion-council/