Sydvästenpriset illustration

Nominera en chef till SydVästenpriset 2024

Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser varje år ett pris för att uppmärksamma och premiera chefer inom Västra Götalands län som medvetet och engagerat verkar för ett långsiktigt, kvalitativt och strategiskt ledarskap.

Nomineringsvillkor

Den som nomineras ska arbeta inom hälso- och sjukvård/omsorg eller socialtjänst inom privat, idéburen eller offentlig sektor. Personen ska arbeta som chef nära medarbetare och brukare/patienter. Nomineringen riktar sig till första och andra linjens chefer, men inte till förvaltningschefer. Personen som nomineras ska också ha varit verksam som chef i minst tre år för att kunna uppfattas utöva ett hållbart ledarskap.

Ge konkreta exempel i nomineringen på hur den nominerade bidragit till innovation och utvecklingsarbete inom något/några av CVS fokusområden (se nedan), vilka vinster det inneburit eller vilka effekter det gett i verksamheten:

Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle

Hur har den nominerade bidragit till ett hållbart välfärdssamhälle genom samverkan, exempelvis med kommuner, företag, organisationer, idéburen välfärd, anhöriga och brukare/patienter?

Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning

Hur har den nominerade i sitt ledarskap bidragit till att säkra kompetensförsörjning i framtidens välfärd?

Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare

Hur har den nominerade använt digitaliseringen för att utveckla välfärden till stöd för professioner och brukare?

Prisutdelning

Priset finansieras av Västra Götalandsregionen och består av diplom och en total prissumma om 50 000 kronor samt en sydväst. Flera pristagare kan utses och delar då på prissumman. En jury, bestående av representanter från offentlig och idéburen verksamhet, utser pristagare och prisutdelning sker under hösten 2024.

Hur du nominerar?

Den nominerades chef och medarbetare nominerar tillsammans en person till priset. Ni nominerar er kandidat genom att fylla i formuläret nedan.

Information till nominerad

I samband med nomineringen kommer personen som ni nominerar att få information om detta och att vi kommer att behandla personuppgifterna i formuläret i syfte att utse finalister och vinnare. 

Läs om vinnarna av SydVästenpriset 2023