Anmälan till Konstnärlig masterutbildning i textil- och modedesign, 120 hp

Hur du anmäler dig

 1. Anmäl dig till utbildningen via antagning.se.
  Programmet har fyra inriktningar. Vänligen anmäl dig till flera inriktningar om du är minsta osäker på vilken inriktning som passar dig bäst, eller om du är intresserad av flera.
  Anmälan via antagning.se måste göras först för att du ska få ditt anmälningsnummer som behövs när portfolion skickas in.
 2. Ansökningsportfolio ska lämnas in digitalt via högskolans uppladdningsportal senast 1 mars 2023.
 3. Kontrollera att dina akademiska meriter finns på ditt konto på antagning.se.
  Om inte, ladda upp dem på antagning.se senast 7 mars.

Förkunskapskrav, anmälan och urval

För särskild behörighet till programmet krävs en kandidatexamen i design 180 högskolepoäng eller motsvarande samt förmåga till experimentellt undersökande arbete och kritisk reflektion. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Sökande anmäler sig till en inriktning, dvs. till textildesign, textil interaktionsdesign, modedesign eller performance wear. Anmälan sker via antagning.se och med en portfoliouppladdning med arbetsprover och ansökningsprojekt samt meritförteckning, se länk nedan. I portfolion skall den sökandes färdigheter och förmågor inom designområdet framgå och ansökningsprojektet ska ge en beskrivning av vad den sökande vill fokusera på under masterutbildningen inom ramen för programmets projektkurser.

Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover i portfolion, ansökningsprojekt och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolion med avseende på visad konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till experimentellt arbete, teknisk skicklighet och reflekterande förmåga. I nästa steg intervjuas ett flertal sökande. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och rangordning av sökande inför antagning.

Ansökningsportfolio

Ansökningsportfolion laddas upp genom vår portal. Var noga med att välja rätt länk nedan.

 • Fyll i namn och övriga personuppgifter samt vilken inriktning du söker med den portfolion du laddar upp.
 • Ladda upp din portfolio i form av en pdf (max 100MB). Du kan också komplettera med film (.mp4, .mov, .avi, etc. max 40MB).

Ansökningsportfolion ska innehålla arbetsprover, ett ansökningsprojekt samt en meritförteckning.

Arbetsprover
Arbetsproverna ska innehålla ett urval av tre arbeten med tillhörande processdokumentation där utveckling av koncept och idéer framgår genom skisser eller dylikt. Konstnärlig förmåga, förmåga till experimentellt arbete, teknisk skicklighet och reflekterande förmåga bör framgå i möjligaste mån genom bildmaterialet.

Ansökningsprojekt
I ansökningsprojektet presenterar du vad du vill fokusera på och utveckla inom ramen för masterstudierna. Dina intressen inom vald inriktning ska framgå. Komplettera beskrivningen med skisser, egna relaterade arbeten och referenser till andras arbeten. Denna projektbeskrivning är något som sedan kommer att utvecklas vidare under studietiden.

Meritförteckning
En kortfattad meritförteckning där avslutade och pågående utbildningar, kurser, arbeten, praktik och andra relevanta erfarenheter listas.  

Länkar till uppladdningsportalen

Vänligen ladda upp din portfolio på uppladdningsytan för den utbildning du anmält dig till. Om du har anmält dig till flera inriktningar ska portfolion laddas upp på ytan för varje aktuell inriktning.

Inriktning modedesign

Inriktning performance wear

Inriktning textildesign

Inriktning textil interaktionsdesign

Kallelse till intervju

Intervjuer sker digitalt under vecka 17. Kallelser skickas ut per e-post. Om du inte blir kallad till intervju kommer du att få besked om detta.

Antagningsbesked

Antagningsresultatet publiceras på antagning.se 16 maj 2023. 

I antagningsbeskedet framgår det om du är antagen, reservplacerad eller struken. Om du blir antagen och inte kan ta din plats i anspråk, vänligen lämna återbud via dina sidor på antagning.se så din plats kan gå till reservplacerad sökande.

Viktiga Datum

 • 20 januari 2023: Anmälan öppnar på antagning.se
 • 1 mars 2023: Sista anmälningsdag och sista dag att ladda upp portfolio
 • 7 mars 2023: sista dag att ladda upp akademiska meriter
 • vecka 17 2023: Digitala intervjuer
 • 16 maj 2023: antagningsbesked

Kontaktinformation

 • För frågor om utbildningen eller om ansökningsportfolion, kontakta utbildningsansvarig Marjan Kooroshnia.
 • Har du frågor om anmälningsförfarandet, kontakta antagningen