Anmälan till Konstnärlig masterutbildning i textil- och modedesign, 120 hp

Hur du anmäler dig

 1. Anmäl dig till utbildningen via antagning.se.
  Programmet har fyra inriktningar. Du kan anmäla dig till flera inriktningar, men välj noggrant och se till att du anmäler dig till de valda inriktningarna i den prioriteringsordning som passar dina mål och intressen. Anmälan via antagning.se måste göras först för att du ska få ditt anmälningsnummer som behövs när portfolion skickas in.
 2. Ansökningsportfolio ska lämnas in digitalt via högskolans uppladdningsportal senast 1 mars 2024.
 3. Kontrollera att dina akademiska meriter finns på ditt konto på antagning.se.
  Om inte, ladda upp dem på antagning.se senast 7 mars.

Förkunskapskrav, anmälan och urval

För särskild behörighet till programmet krävs en kandidatexamen i design 180 högskolepoäng eller motsvarande samt förmåga till experimentellt undersökande arbete och kritisk reflektion. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Sökande anmäler sig till en inriktning, dvs. till textildesign, textil interaktionsdesign, modedesign eller performance wear. Anmälan sker via antagning.se och med en portfoliouppladdning med arbetsprover och ansökningsprojekt samt meritförteckning, se länk nedan. I portfolion ska den sökandes färdigheter och förmågor inom designområdet framgå och ansökningsprojektet ska ge en beskrivning av vad den sökande vill fokusera på under masterutbildningen inom ramen för programmets projektkurser.

Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover i portfolion, ansökningsprojekt och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolion med avseende på visad konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till experimentellt arbete, teknisk skicklighet och reflekterande förmåga. I nästa steg intervjuas ett flertal sökande. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och rangordning av sökande inför antagning.

Ansökningsportfolio

 • The design and structure of your CV, portfolio, and application project are open to your personal choices.
 • Your portfolio should include your full name and state your chosen specialisation.
 • Follow the order and organize all the components below in one PDF file. Please adhere to the requirements for each of these components.

Resume/CV

Please provide a detailed resume or curriculum vitae (CV) outlining your educational background, work experience, internships, research projects, and any relevant extracurricular activities. Emphasize achievements and responsibilities relevant to the program (maximum 3 pages).

Portfolio 

Create a portfolio to demonstrate your qualifications, technical and artistic skills, and passion for your chosen field of study.

 1. Cover Letter: Begin your portfolio with a cover letter. Briefly introduce yourself, explain your motivation for pursuing the master's program, and highlight your relevant qualifications and experiences (maximum 1 page).

 2. Research or Design Projects: Include four design projects that demonstrate your originality, creativity, versatility, and proficiency in different techniques and methods. Incorporate pieces that highlight your innovative thinking, unique concepts, and ability to push the boundaries of traditional art and design. Highlight your technical skills and mastery of your chosen techniques (maximum 15 pages).

 3. If you have a video/s or website, please add a link or QR Code here.

Application Project

Describe your focus during the Master’s program. Include three references from your area of interest to support your application project.

Länkar till uppladdningsportalen

Vänligen ladda upp din portfolio på uppladdningsytan för den utbildning du anmält dig till. Om du har anmält dig till flera inriktningar ska portfolion laddas upp på ytan för varje aktuell inriktning.

Kallelse till intervju

Intervjuer sker digitalt under vecka 17. Kallelser skickas ut per e-post. Om du inte blir kallad till intervju kommer du att få besked om detta.

Antagningsbesked

Antagningsresultatet publiceras på antagning.se 16 maj 2023. 

I antagningsbeskedet framgår det om du är antagen, reservplacerad eller struken. Om du blir antagen och inte kan ta din plats i anspråk, vänligen lämna återbud via dina sidor på antagning.se så din plats kan gå till reservplacerad sökande.

Viktiga datum

 • 19 januari 2024: Anmälan öppnar på antagning.se
 • 1 mars 2024: Sista anmälningsdag och sista dag att ladda upp portfolio
 • 7 mars 2024: Sista dag att ladda upp akademiska meriter
 • 22–24 april 2024: Digitala intervjuer
 • 16 maj 2024: Antagningsbesked

Kontaktinformation

 • För frågor om utbildningen eller om ansökningsportfolion, kontakta utbildningsansvarig Marjan Kooroshnia.
 • Har du frågor om anmälningsförfarandet, kontakta antagningen