Frågor och svar om områdesbehörigheter

Om jag har ett folkhögskoleintyg för grundläggande behörighet med omfattningskravet uppfyllt, samt har Svenska A, men saknar Svenska B och kompletterar under hösten med Svenska 2. Behöver jag också komplettera med Svenska?

Svar: Nej, om du har påbörjat dina studier på folkhögskola före 1 juli 2013 räcker Svenska 2 (övergångsregler).

Om jag vill uppnå grundläggande behörighet enligt Sveriges universitets och högskoleförbund:s rekommendation om reell kompetens (läs mer om reell kompetens på antagning.se) för grundläggande behörighet (GBÖB) och har Svenska A och Svenska 2. Måste jag komplettera med Svenska 3 för att bli behörig?
Svar: Ja

Kan jag som saknar Samhällskunskap 1b för (GBÖB), men istället har Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (se områdesbehörighet A1/1) (läs mer om områdesbehörigheter på antagning.se) bli behörig ändå?
Svar: Ja

Om jag har Matematik 3b men behöver Matematik 3c för behörighet, och kompletterar med Matematik 4, får jag meritpoäng (och behörighet) för Matematik 4?
Svar: Ja

Om jag har slutbetyg utfärdat 2009 med endast Matematik A och kompletterar med Matematik 4. Matematik 4 omvandlas då till Matematik D. Hur många meritpoäng ger Matematik 4?
Svar: 1,0 (mellanliggande nivåer behöver inte redovisas), förutsatt att matematik C inte krävs för behörighet. 2(3)

Kan betyget i Matematik 4 medräknas i jämförelsetalet, i exemplet ovan?
Svar: Nej, det blir då en ”tilläggskomplettering”, och Gy11-kurser kan inte medräknas.

Om jag har ett slutbetyg men saknar 90 % godkända kurser, och komplettera med Gy11-kurs för att uppnå 90%. Ska dessa kurser medräknas i jämförelsetalet?
Svar: Gy11-kurser medräknas endast vid särskild behörighet och utbyteskomplettering( Läs om komplettering på antagning.se). Gy11-kurser kan inte bli tilläggskompletteringar.

Om jag har slutbetyg men saknar 90 % godkända kurser och kan jag komplettera med Gymnasiearbetet för att komma upp till 90 % godkända kurser.
Svar: Nej Gymnasiearbetet är ingen kurs. Sökande med slutbetyg har projektarbete.

Om jag har ett avgångsbetyg men saknar grundläggande behörighet i svenska. Kan jag komplettera med Svenska 3 eller Svenska C för Grundläggande behörighet?
Svar: Svenska 3 godtas för grundläggande behörighet men inte Svenska C.

Kan jag få meritpoäng för matematik 5?
Om Matematik 5 krävs för behörighet kan jag få 0.5 meritpoäng?
Svar: Nej, enligt högskoleförordningen ska meritpoäng inte ges för en kurs som krävs för  behörighet.

Om jag har läst på (International Baccalaureate) IB-programmets Language B, Higher level. (Ny kursplan första avgångsår 2013). Ger Swedish B Higher level behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3?
Svar: Swedish B, Higher level motsvarar inte Svenska som andraspråk 3.