Högskoleprovsresultat

Ditt högskoleprovsresultat är giltigt i 8 år, till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället. Du måste ha ett resultat på lägst 0,05 poäng.

Du behöver inte skicka in ditt högskoleprovsresultat, resultatet överförs automatiskt till antagningssystemet.

Läs mer om högskoleprovet på studera.nu (extern länk) 

Om högskoleprovet på antagning.se (extern länk)