Meriter - betyg och intyg

På antagning.se kan du logga in på ditt användarkonto med det lösenord du valde själv när du skapade kontot. I samband med att du skapar kontot skickas en aktiveringskod till dig som du ska ange för att bli bekräftad användare. När du väl är bekräftad användare kan du på ditt konto se vilka meriter som finns registrerade. De är bara meriter som inte finns där som du måste skicka in. Handlingar som styrker din behörighet ska skickas in snarast möjligt efter du gjort din anmälan. Observera att de handlingar du skickar in inte syns på ditt konto med en gång, utan förs efter att de har registrerats.

Meriter som överförs automatiskt

  • Slutbetyg/avgångsbetyg från gymnasieskola. Detta överförs automatiskt från den nationella betygsdatabasen (BEDA). Du måste själv kontrollera att din gymnasieskola är ansluten till databasen. 
  • Högskoleprovsresultat överförs automatiskt.
  • Akademiska meriter från högskolor och universitet i Sverige överförs automatiskt från respektive lärosäte, men endast meriter efter 1995. Har du äldre akademiska meriter måste du själv skicka in dem.

Uppladdning av meriter

  • Betyg från Komvux och intyg/betyg från andra utbildningar måste du alltid ladda upp själv.
  • Tjänstgöringsintyg som visar att du har arbetat måste du alltid ladda upp själv. Start- och slutdatum måste framgå. 

Läs mer om hur du laddar upp rätt papper

Läs mer här om meriter från arbetslivet.

Handlingar ska vara vidimerade. Ditt personummer måste finnas på alla handlingar !

Vidimerade kopior
Vidimerade kopior innebär att någon annan än du själv skriver på och intygar att kopian är riktig och inte förfalskad. Vittnet skriver på med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer. 

Intyg/betyg från kurser du läser samma termin som du anmäler dig till högskoleutbildning ska vara Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM tillhanda senast sista kompletteringsdag (se Viktiga datum). Handlingar och meriter som inkommer efter sista kompletteringsdag räknas som sena kompletteringar. Om det finns lediga platser efter urval kan sena kompletteringar medräknas.