Behörighet på avancerad nivå

Kraven finns sammanställda i examensbeskrivningar och hittas i bilaga 2, sist i högskoleförordningen. Du hittar förordningen här

Längre ned på denna sida kan du läsa om examensmål för generell kandidatexamen. Ta hjälp av dessa i din beskrivning.

För att ansöka

  • Fyll i blanketten, se länk nedan, med de kunskaper och färdigheter du vill hänvisa till. Ange även hur du har fått dem; i vilken verksamhet/situation/kontext lärandet har skett. 
  • För att styrka din berättelse behöver du bifoga intyg, betyg, certifikat, etc.
  • Dela in din beskrivning efter rubrikerna: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. I vår bedömning lägger vi stor vikt vid delmålet om självständigt arbete/examensarbete, vilket är ett arbete på kandidatnivå som omfattar 15 högskolepoäng.
  • Följ instruktionerna i blanketten

Kandidatexamen, generell

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Självständigt arbete (examensarbete)

Så här ansöker du