Reell kompetens

Bedömning av reell kompetens

När högskolan bedömer din reella kompetens bedömer vi dina förutsättningar att klara den utbildning du söker. Vi sänker inte kraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande kunskaper fast på annat sätt. All bedömning utgår från de meriter/dokument du har laddat upp.

Gör så här:

  1. Anmäl dig först till kurs/program via Antagning.se senast sista anmälningsdag.
  2. Välj flik till vänster. Där hittar du mer information samt formulär för att ansöka om behörighet genom reell kompetens. Tänk på att sista dagen att ladda upp ansökan om behörighet genom reell kompetens är samma dag som sista anmälningsdag för den utbildning du söker.
    Viktiga datum att hålla koll på

Vad händer sedan:

  • När Högskolan i Borås mottagit din ansökan går en handläggare igenom den och övriga dokument du har laddat upp.

  • Om det är tydligt att du saknar reell kompetens kan handläggaren besluta om ett tidigt avslag.

  • Annars fortsätter högskolan kartlägga din reella kompetens. Under handläggningsprocessen kan du bli kontaktad av en handläggare för att komplettera din ansökan med utförligare beskrivningar eller dokument som styrker din beskrivning. Det kan ske på olika sätt, via meddelande på antagning.se, mejl eller telefon.

  • Vi bedömer de kunskaper och färdigheter du har redovisat, i förhållande till de kunskapskrav som gäller för den utbildning du har sökt.

  • Om du inte beviljas behörighet genom reell kompetens kommer högskolan pröva om du kan beviljas undantag. Undantag kan ges från ett eller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett specifikt tillfälle.

  • Beslut om behörighet ser du på antagningsbeskedet som meddelas av antagning.se. Du har rätt att överklaga beslut om behörighet. Information om hur du överklagar hittar du på antagningsbeskedet.

För dig som har frågor

Välkommen att kontakta arbetsgruppen för reell kompetens på reellkompetens@hb.se

Konkurrens om platserna

Om det är fler sökande än antal platser måste du konkurrera om plats. För dig som beviljas grundläggande behörighet för utbildningar på grundnivå genom reell kompetens saknas meritvärde. Därför är resultat från högskoleprovet ett konkurrensmedel.