Reell kompetens

Vad är reell kompetens

Med reell kompetens menas den samlade, faktiska kompetens en individ har, oberoende av hur, när och var den har utvecklats. En individs kompetens kan uppnås genom olika former av lärande: formellt, icke-formellt och informellt lärande.

 • Formellt lärande: Ett lärande som äger rum inom det formella utbildningssystemet och som är tydligt utformat i termer av ämnen/områden, tid och resurser. Det formella lärandet regleras av lagar, förordningar och andra föreskrifter och syftar till betyg, examensbevis, utbildningsbevis eller motsvarande. Kvalitetssäkring i form av tillsyn och annan granskning genomförs av myndigheter.
 • Icke-formellt lärande: Ett avsiktligt och organiserat lärande som inte regleras av lagar, förordningar eller föreskrifter. Icke-formellt lärande genomförs i t.ex. studiecirklar, arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning. Kvalitetssäkringen av lärandet varierar.
 • Informellt lärande: Ett (ofta oavsiktligt) lärande som inte är organiserat eller strukturerat och som kan pågå på arbetsplatsen, i hemmet, i föreningsverksamhet, i fritidsaktiviteter etc.

Bedömning av reell kompetens

När högskolan värderar reell kompetens bedömer vi förutsättningar att klara sökt utbildning. All bedömning utgår från uppladdade meriter och dokument vilka jämförs mot utbildningens formella krav.

Så här ansöker du

 1. Anmäl dig till kurs/program via antagning.se senast sista anmälningsdag.
 2. Välj flik i menyn. Där hittar du mer information samt blankett för att ansöka om behörighet genom reell kompetens. Tänk på att sista dagen att ladda upp ansökan om behörighet genom reell kompetens är samma dag som sista anmälningsdag för den utbildning du söker.
  Viktiga datum att hålla koll på

Vad händer sedan

 • När Högskolan i Borås mottagit din ansökan går en handläggare igenom den och övriga dokument du har laddat upp.

 • Om det är tydligt att du saknar reell kompetens kan handläggaren besluta om ett tidigt avslag.

 • Annars fortsätter högskolan kartlägga din reella kompetens. Under handläggningsprocessen kan du bli kontaktad av en handläggare för att komplettera din ansökan med mer detaljerad beskrivning eller dokument som styrker din beskrivning. Det kan ske på olika sätt; via meddelande på antagning.se, mejl eller telefon.

 • Vi bedömer de kunskaper och färdigheter du har redovisat i förhållande till de kunskapskrav som gäller för den utbildning du har sökt.

 • Om du inte beviljas behörighet genom reell kompetens kommer högskolan pröva om du kan beviljas undantag. Undantag kan ges från ett eller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett specifikt tillfälle.

 • Beslut om behörighet ser du på antagningsbeskedet som meddelas av antagning.se. Du har rätt att överklaga beslut om behörighet. Information om hur du överklagar hittar du på antagningsbeskedet.

För dig som har frågor

Välkommen att kontakta arbetsgruppen för reell kompetens på reellkompetens@hb.se

Kommer jag in på utbildningen

Beviljas grundläggande behörighet genom reell kompetens eller undantag saknas meritvärde från betyg vilket behövs för att konkurrera när det är fler behöriga sökande än det finns platser. För ökade chanser att bli antagen kan du göra högskoleprovet. 

Läs mer om urval här