Reell kompetens

Grundläggande behörighet genom enstaka gymnasie- eller komvuxkurser och arbetslivserfarenhet

Kontrollera först om du redan har grundläggande behörighet genom enstaka gymnasie- eller komvuxkurser och arbetslivserfarenhet.

För dig som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet har universiteten och högskolorna tagit fram en gemensam modell. Du anses uppfylla sådan behörighet om du har lägst betyget Godkänd eller E i följande:

  • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska A eller Engelska 5 och 6
  • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b
  • samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder

Bedömning av reell kompetens

När högskolan bedömer din reella kompetens bedömer vi dina förutsättningar att klara den utbildning du söker. Vi sänker inte kraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande kunskaper fast på annat sätt. All bedömning utgår från de meriter/dokument du har laddat upp.

Sista dagen att ladda upp ansökan om behöringhet genom reell kompetens är samma dag som sista anmälningsdag den utbildning du sökt. 

Viktiga datum att hålla koll på

Anvisningar

Anvisningar för ansökan om behörighet genom reell kompetens (pdf)

Om du inte beviljas behörighet genom reell kompetens kommer högskolan pröva om om du kan beviljas undantag. Undantag kan ges från ett elller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett specifikt tillfälle.

För dig som har frågor

Välkommen att kontakta oss på Antagningsfunktionen eller Studie- och karriärvägledning.

Konkurrens om platserna

Om det är fler sökande än antal platser måste du konkurrera om plats. För dig som beviljas grundläggande behörighet för utbildningar på grundnivå genom reell kompetens saknas meritvärde. Därför är resultat från högskoleprovet ett konkurrensmedel.

Beslut om behörighet

Beslut om behörighet ser du på antagningsbeskedet som meddelas av antagning.se. Du har rätt att överklaga beslut om behörighet. Information om hur du överklagar hittar du på antagningsbeskedet.