Frågor och svar

Har du andra frågor kontakta oss gärna på reellkompetens@hb.se

Kan jag ladda upp min ansökan om behörighet innan det går att ansöka till den utbildning jag vill söka?

När är sista dagen att ansöka om behörighet genom reell kompetens?

Finns det en sista datum för när jag kan ansöka om behörighet genom reell kompetens? Och vad händer med min ansökan om jag ansöker efter den dagen?

Är det ett lättare sätt att bli behörig?

Vad är det för skillnad mellan att få behörighet genom reell kompetens och att studera på Vuxenutbildningen?

Kommer jag beviljas behörighet genom reell kompetens eftersom ni beviljade det en annan sökomgång?

Kommer även ni bevilja mig behörighet genom reell kompetens eftersom ett annat lärosäte gjort det?