Grundläggande behörighet på grundnivå

Universiteten och högskolorna har tagit fram en gemensam modell där man anses uppfylla behörighet om man har lägst betyget Godkänd eller E i följande:

  • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska A eller Engelska 5 och 6
  • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b
  • samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder

Om detta gäller dig behöver du ladda upp betyg samt intyg om arbetslivserfarenhet.
Läs mer om arbetslivserfarenhet här

 

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs för att uppnå grundläggande behörighet på grundnivå kan du ansöka om behörighet genom reell kompetens.

Du behöver beskriva och styrka din reella kompetens utifrån följande punkter i Högskoleförordningen 7 kapitlet 5 § 

1. Kunskaper inom det svenska och det engelska språket

2. Ett vetenskapligt förhållningssätt

3. Förmåga att kunna belysa frågor ur flera perspektiv

4. Problemlösningsförmåga

5. Förmåga att kunna dra slutsatser och argumentera för dem

6. Fler nödvändiga kompetenser

Så här ansöker du