Behörighet till Kandidatprogram i polisiärt arbete

För att bli behörig till Kandidatprogrammet i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning krävs polisutbildning motsvarande 120 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng inom huvudområdet polisiärt arbete.  Du ska därtill ha genomgått aspiranttjänstgöring vid Polismyndigheten med godkänt resultat.

Det åligger dig som söker att visa att du uppfyller kraven för att bli behörig. Det är inte alla grundutbildningar till polis som per automatik motsvarar de ställda akademiska kraven. Därför behöver du först ta reda på hur din grundutbildning till polis värderas i förhållande till akademiska studier. 

Ett första steg är att kontrollera Mina sidor på antagning.se. Beroende på var och när du läst din grundutbildning till polis kan mer eller mindre studiemeriter  hämtas elektroniskt till dina sidor. Det som saknas måste du själv ladda upp. 

Samtliga kompletteringar laddas upp via Mina sidor på antagning.se

Vid frågor kontakta arbetsgruppen för reell kompetens; reellkompetens@hb.se

Om du har 120 hp på Mina sidor

Om hela eller delar av din utbildning saknas på Mina sidor

Om du läste din utbildning på Sörentorp

Vad händer efter din ansökan?