Särskild behörighet på grundnivå

Att uppfylla förkunskapskrav på formell väg innebär att man förutsätts ha den kunskap som behövs för att klara av utbildningen. Om du har tillägnat dig de nödvändiga kunskaperna på annat sätt behöver du beskriva och styrka det så långt det är möjligt.

Beskriv dina förkunskaper

 •  Beskriv dina kunskaper och kompetenser och hur du skaffat dem med utgångspunkt i de förkunskapskrav som anges för den utbildning du söker.
 • Vid gymnasiala förkunskapskrav utgår du från beskrivning av aktuellt ämne på skolverkets webb
 • Vid krav på högskolekurs eller en examen utgår du från beskrivning av dess lärandemål.
 • Ibland räcker det att ha kunskaper och kompetenser från delar av det formella förkunskapskravet. Beskriv och styrk därför de delar du anser dig ha så bedömer vi om det räcker som förkunskaper till den utbildning du söker.
 • Var så konkret och tydlig som möjligt när du beskriver till exempel arbetsuppgifter där du använder vissa kunskaper och kompetenser.
 • Ladda upp exempel på egenproducerat material. Om du till exempel arbetat med att sammanställa statistik, bifoga en sammanställning som du gjort. Skicka det helst tillsammans med intyg från din arbetsgivare som styrker att du arbetat med det.
 • Bifoga alla dokument som kan styrka din beskrivning.
 • Tydliggör att det är just du och ingen annan som producerat det inskickade materialet.

 

Så här ansöker du

 1. Anmäl dig till utbildning via Antagning.se senast sista anmälningsdag. 
 2. Beskriv dina förkunskaper i vår blankett. Sista dagen att ladda upp ansökan om behörighet genom reell kompetens är samma dag som sista anmälningsdag för den utbildning du söker.
  Viktiga datum att hålla koll på

Vid frågor kontakta arbetsgruppen för reell kompetens; reellkompetens@hb.se