Utbildningen var ett bra sätt att bli konkurrenskraftig

Emily Tapper på sin arbetsplats

Varför valde du att plugga Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap?

– Jag har en kandidatexamen i organisation och personalutveckling från Högskolan i Borås. Efter examen ville jag fördjupa mina kunskaper inom arbetsvetenskap och göra mig mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Jag valde att söka magistern och det föll sig naturligt att det blev Högskolan i Borås på grund av att jag var bekant med lärarna och skolan, samt för att jag bor här.

Vad arbetar du med?

– Idag är jag HR-generalist på Gota Media. Om man är boråsare så brukar jag förklara att vi är den koncern som äger Borås Tidning bland många andra tidningshus.

Vad innebär ditt arbete?

– I mitt arbete är jag en stödfunktion och sitter som chefsstöd för närmare 100 chefer som är utspridda inom våra marknadsområden i alla personalrelaterade frågor man kan tänka sig.

– Förutom att vara ett konsultativt stöd så arbetar jag bland annat med att utbilda våra chefer i arbetsmiljö. Jag jobbar även med översyn av policys och rutiner och ansvarar för vår lönekartläggning.

På vilket sätt har du haft nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?

– En akademisk utbildning ger så ofantligt mycket mer än teoretisk kunskap, det skapar ju förutsättningar att hantera och processa mängder av information, vilket minskar steget från teori till handling.

– Utbildningen har skapat förutsättningar för mig att arbeta både kritiskt och ur flera olika perspektiv, och har även skapat en bra grund för samarbete och samverkan. Jag tycker att det är lätt att tycka olika än andra och utforska olika lösningar ihop i grupp men även individuellt och det anser jag verkligen är något som magistern har bidragit till.

Vad tyckte du om studietiden på Högskolan i Borås?

– Jag har spenderat fyra år på Högskolan i Borås så jag har inget ont att säga om skolan. Jag tycker att det är en bra institution med kompetenta lärare. Det är bra lokaler med ett gediget bibliotek som har all möjlig kurslitteratur och övrig litteratur.

– Jag har själv inte varit en aktiv del av studentlivet, i fråga om föreningar eller annat engagemang, men jag har hört från kursare (särskilt de som inte kommer från Borås) att det är väldigt bra och att det finns något för alla.

– Sedan ligger högskolan väldigt bra i centrum, man blir inte beroende av att ha bil eller använda kollektivtrafik.

Vad tyckte du om utbildningen?

– Den var jättebra. Utbildningen är ett samarbete mellan olika skolor, vilket skapade möjligheter till ett bredare kunskapsutbyte med personer från andra delar av Sverige med andra förkunskaper än vi har som kommer från Högskolan i Borås.

Hur fungerade det att plugga på distans?

– För mig fungerade det utmärkt. Att arbeta på distans ställer stora krav på den enskilde, men eftersom en stor del av min kandidat var förlagd på distans, så hade jag fått känning för det när magistern drog i gång. Så jag har inga anmärkningar alls på det. Det har nästan främjat mig mer i min yrkesroll idag eftersom vi sitter så utspritt inom koncernen.

Vad har du för tips till dem som funderar på att söka utbildningen?

– Sök den! Det är ett bra sätt att bli konkurrenskraftigt. Att investera ytterligare ett år i sig själv och sin utbildning är enligt min mening aldrig fel. Man sticker ut på arbetsmarknaden och i dagens läge tror jag att det är vettigt att man lägger lite extra krut på akademiska vidareutbildningar, eftersom det är mer vanligt än ovanligt att man läser vidare på kandidatnivå.

– Sök jobb relaterat till din utbildning medan du utbildar dig. När man får möjlighet att applicera sina teoretiska kunskaper i verkligheten tror jag att man tar åt sig det på ett annat sätt.

– Våga fråga, våga ifrågasätta och våga utmana, både dig själv, kursare och lärare. Det finns så mycket kunskap hos dem man går utbildningen med och jag tror på att mycket lärande sker i dialog och diskussioner, så var inte rädd för att stanna och reflektera över vad det faktiskt är du läser eller hör, avslutar Emily.

Läs mer om utbildningen

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap - Högskolan i Borås (hb.se)

Text: Kristina Axelsson
Bild: Viktor Norén

Publicerades: 2023-03-15