Arbetsliv

Våra utbildningar fokuserar på strategiskt viktiga frågor som arbetsmiljö, projektledning, mångfald i arbetslivet samt relationen mellan arbetsliv och övriga samhället. Genom teoretiska och projektbaserade arbeten får du goda kunskaper i att möta dagens samhällsutmaningar och förbereds för kvalificerat arbete inom företag, myndigheter och organisationer.

Möt våra studenter och alumner inom utbildningsområdet arbetsliv.

Program (2)

Program Omfattning Studieort Termin
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap 60 hp
Ortsoberoende
HT23
Organisations- och personalutvecklare i samhället 180 hp
Borås
HT23

Program (2)

Program

Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23

Kurser (5)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Arbetsrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Socialrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Socialrätt II 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23

Kurser (5)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23