Den sociala analytikern med fokus på utveckling

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

Hus
Ortsoberoende
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med personal- och arbetslivsfrågor, rekrytering, ledarskap eller organisationsutveckling. Under utbildningen kommer du få utveckla din vetenskapliga förmåga att undersöka och hantera frågor som rör organisationsförändringar inom privata företag och offentliga verksamheter, samt förändringar i arbetsmarknadssystemen. Du läser organisations- och arbetsmarknadsteoretisk litteratur, diskuterar metodologiska utgångspunkter och tillämpar olika metoder och skriver ett självständigt examensarbete.

Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om aktuella utvecklingskoncept, nationellt som internationellt, samt ett kritiskt analytiskt förhållningssätt till förändringarna. Ledarskap och arbetsmarknad utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv är en central del av utbildningen. Du får även kunskaper i att identifiera och analysera problem, hantera förändringsarbete inom arbetsorganisation samt i frågor kring kompetens.

Huvuddelen av utbildningen är webbaserad med enstaka campusträffar.

Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Karlstad universitet och Göteborgs universitet.

Fyra kurser ingår
• Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv, 15 högskolepoäng (Kursen ges av Högskolan i Borås)
• Arbetsmarknad i svenskt och internationellt perspektiv, 15 högskolepoäng (Kursen ges av Göteborgs universitet)
• Forskningsmetoder, 15 högskolepoäng (Kursen ges av Karlstad Universitet)
• Examensarbete, 15 högskolepoäng (Kursen ges av Högskolan i Borås)

Träffa våra studenter och alumner

Här kan du läsa en intervju med en alumn som gått utbildningen:

Utbildningen var ett bra sätt att bli konkurrenskraftig

Arbetsmarknad

En magisterexamen i arbetsvetenskap ger dig möjligheter till kvalificerat arbete inom personal- och arbetsliv, rekrytering, ledarskap samt organisationsutveckling, men också till kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete inom företag, myndigheter och organisationer.

Hus
Ortsoberoende
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.