Magisterprogrammet visade hur företag använder och utvecklas med hjälp av informatik (Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management)

Nyfikenheten och viljan att förstå hur företag använder och utvecklas med hjälp av informatik ledde Sophie Lundgren från en grundutbildning i dataekonomi med inriktning mot informatik till magisterexamen i informatik.

Varför valde du att läsa den här utbildningen?

– När samhället stängde ner våren 2020 bestämde jag mig för att plugga ett år till, istället för att börja arbeta. Magisterprogrammet kändes då som en bra påbyggnad, då det gav mig fördjupade kunskaper inom områden såsom processer och processutveckling, men även chansen att utforska nya områden inom informatiken.

Vad fick ni göra på programmet?

– Vi fick fördjupa oss i en rad olika områden inom informatik, allt från business intelligence och data mining till modellering av affärsprocesser. Ett gemensamt fokus på alla kurserna var att våga ifrågasätta och lära sig tänka nyanserat.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Det var stöttningen och engagemanget som vi fick av lärarna under året. De ställde upp i alla lägen och var duktiga på att skapa diskussion och utmana oss att våga tänka i nya banor. 

I ett mer praktiskt perspektiv vill jag också lyfta fram att vi på många av kurserna fick komma ut och göra uppgifter ute hos företag. Det gjorde att vi fick en djupare förståelse för de verktyg som vi fick till oss på föreläsningarna och vi fick testa att använda dem på företag inom olika branscher.

Vad gjorde du innan du började på magisterprogrammet?

–Jag började på dataekonomprogrammet direkt efter gymnasiet och hade ingen erfarenhet av informatik, jag visste faktiskt knappt vad det innebar. Under första året på programmet såg jag hur intressant det var och hur mycket det påverkar vårt dagliga liv, företag och deras arbetssätt. Därför valde jag att fördjupa mig inom området.

Vad har du för tankar kring forskning?

– För tillfället har jag inga planer på att fortsätta forska, jag vill först skapa mig en stabil grund med yrkeserfarenhet och förståelse för hur företag använder och utvecklas med hjälp av informatik. Jag tycker att det är väldigt roligt att försöka förstå mig på hur saker och ting fungerar, så i framtiden kan det absolut vara möjligt jag vill forska. 

Hur får du användning av din utbildning i yrkeslivet?

– Utbildningen har gett mig en bra grundförståelse för olika typer av verksamheter och hur de fungerar. Dessutom har jag fått färdigheter som vi övat på under hela utbildningen, till exempel att förstå stora mängder data, lära sig nyansera komplexa problem och ifrågasätta. Det är kunskaper som jag dagligen får användning av i möten med kollegor och kunder.

Vad har du för planer för framtiden?

– Just nu är planen att fortsätta jobba på och få mer kunskap inom IT-revision och digital internkontroll, för att sedan förhoppningsvis arbeta utomlands i några år. 

Text: Kristina Stålberg
Publicerad: 2022-03-01

Läs fler studentintervjuer

Magisterutbildningen som stärker din konkurrenskraft i IT-branschen