IT

"Det bästa är att vi får lära oss lite om allt. Hur programmering ser ut från backend till frontend, och hur en organisation kan se ut och hur organisationsdelarna samverkar."