IT

Framtidens affärsmöjligheter kommer att bygga på organisationers och företags förmåga att utnyttja IT för att göra affärer. För att skapa IT-lösningar som är väl anpassade till människors sätt att kommunicera och söka och använda information behövs kunskaper från många områden, exempelvis system- och programutveckling, interaktion och design. Men minst lika viktigt är också kunskaper i framtidens sätt att hantera verksamheter, oavsett om det gäller e-handel eller digital handel.

På våra utbildningar inom informationsteknologi får du kunskap och utvecklar förmågor för att skapa goda systemlösningar som är väl anpassade till människan i olika situationer.

Program (7)

Dataekonomutbildningen180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kandidatprogram i Internationell Handel och IT180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Systemarkitekturutbildningen180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Systemvetarutbildning180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Webbredaktör180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Webbredaktör, distansutbildning180 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

Kurser (13)

Business Intelligence 17,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Data Mining7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Data Science i praktiken: Dataanalys i verksamhetskontext5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

Data Science i praktiken: möjligheter och utmaningar2,5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

2,5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

Design för marknadsföring och kommunikation15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Gränssnittsutveckling7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Introduktion till digital innovation7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

IT Service Management7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Modellering7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Projektledning7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Service management i en digitaliserad värld5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

Tekniker för webbdesign7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås