Saga får en bred kunskapsbas som ger valmöjligheter i arbetslivet (Dataekonomutbildningen)

Varför valde du att gå Dataekonomutbildningen?

– Redan på gymnasiet väcktes intresset för ekonomi och företagande, speciellt inom området marknadsföring. Jag visste att det var något jag ville fortsätta med, men det fanns även en viss nyfikenhet hos mig för teknik. I dagens moderna samhälle är teknik något som genomsyrar allas vardag, privat likaväl som i arbetslivet, jag ville få en inblick i hur det faktiskt fungerar. Därför var dataekonomutbildningen ett självklart val för mig.

Vad får ni göra på programmet?

– Vi läser en rad olika kurser inom områdena redovisning, marknadsföring, organisation, ledarskap och IT. Inom IT-området lär vi oss att kartlägga olika verksamheters informationsbehov, samt att faktiskt bygga egna lösningar med hjälp av programmering.                                                                  

Vad är det bästa med din utbildning?

– Det är att utbildningen ger en bred bas att stå på, och beroende på vad du själv är intresserad av kan du välja olika inriktningar i ditt framtida arbetsliv.

Hur är dina upplevelser av att studera på distans? Vad är bäst? Vad saknar du jämfört med att läsa på campus?

Mina upplevelser av distansundervisningen har överlag varit bra måste jag säga, men jag föredrar ändå undervisning på campus. Jag blir mer inspirerad och motiverad av att vara bland föreläsare och andra studenter i fysisk person. Jag saknar även att sitta och plugga i biblioteket och att äta lunch med vännerna i skolans olika lunchrum.

Vad tycker du om Borås som studentstad?

– Jag spenderade drygt en termin i Borås innan vi gick över till distansundervisning. På den korta tiden lärde jag känna Borås som en väldigt mysig och hemtrevlig stad, med ett stort utbud av aktiviteter för studenter. Förhoppningsvis får jag chansen att utforska mer av vad staden har att erbjuda!

Vad har du för planer eller tankar för framtiden?

– Mina framtidsplaner förändras ständigt. Just nu är jag inne på att ta ett sabbatsår efter examen för att flytta till Spanien och läsa spanska. Efter det är tanken att läsa vidare ytterligare ett eller två år, jag är bland annat intresserad av att fortsätta på Högskolan i Borås och läsa magisterutbildningen i informatik.