Malvina har fått verktygen hon behöver i sitt jobb som förskollärare

Vad innebär ditt arbete?

Tillsammans med en annan förskollärare är jag ansvarig för undervisningen på min avdelning. Det innebär att balansera vårt undervisningsuppdrag med den omsorg som en dygnet-runt-avdelning kräver. Alla barns behov av en nära relation med trygga pedagoger är många gånger större, då de har fler vuxna att knyta an till då de är på förskolan många av dygnets timmar.

Jag arbetar nära andra förskollärare och barnskötare i arbetslag. Det är ett socialt yrke där stort fokus ligger på relationer till kollegor, rektor, vårdnadshavare och såklart alla barn på förskolan. Jag är också en av två processledare på min arbetsplats som driver utvecklingsarbete för hela förskolan.

På vilket sätt har du haft nytta av din utbildning?

Barn är nyfikna av naturen och ställer många kluriga frågor. Utbildningen gav mig en god grundkunskap om bland annat fysik, teknik och biologi. Framför allt har jag haft nytta av kurserna inom specialpedagogik, anknytningsteorier och barns utveckling. Varje barn är en individ med olika förutsättningar, styrkor och utvecklingsområden. Jag har fått verktyg att möta och förstå även de barn som kanske inte alltid passar in i samhällets mall.

Vad tyckte du om studietiden på Högskolan i Borås?

Jag stortrivdes på högskolan och att vara student. När jag blev antagen kändes det lite skrämmande att jag skulle ägna 3,5 år åt studier på heltid, men redan några veckor in på första terminen tänkte jag "Vad ska jag läsa efter det här? Det får inte vara slut redan om 3,5 år!" Det var så givande och roligt!

Vad tyckte du om utbildningen?

Jag var och är väldigt nöjd med den. Alla kurser kändes relevanta och även om jag hade flera års erfarenhet av att arbeta med barn, så gav utbildningen tyngd åt det som jag tyckte mig veta eller känna var rätt och viktigt.

Vem ska söka förskollärarutbildningen tycker du?

Du som tycker om att arbeta med människor, som vill samarbeta med kollegor men också arbeta självständigt. Du som vill fortsätta utvecklas hela livet och faktiskt ha möjlighet att göra skillnad i barns liv. Du som har en grundtanke om att "barn gör rätt om de kan". Du som vill ha varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas även på ett personligt plan.

Läs mer om förskollärarutbildningen som Malvina läst

Text: Ulrika Emtervall, 2022
Foto: Privat