Med lek, utveckling
och lärande i fokus

Förskollärarutbildning

Hus
Välj studieort

Inom utbildningen studeras bland annat musik, drama, textil, naturvetenskap, barnlitteratur, bild, rörelse och teknik ur ett förskoleperspektiv. Du fördjupar dina kunskaper om digitala lärprocesser med yngre barn samt digital kompetens i din roll som förskollärare.

Utbildningen ger dig också kunskap om barns matematiska begreppsbildning, språkutveckling och läs- och skrivutveckling. Ledarskap, konflikthantering, specialpedagogik och sociala relationer är ett annat viktigt fokus, tillsammans med studier om förskolans historia, uppdrag och hur du kan arbeta tematiskt.

Arbetet med barn ska genomsyras av barns inflytande och demokratiska värderingar och präglar därför också din utbildning. Programmet gör dig redo att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera samt utveckla förskoleverksamhet både för inne- och utemiljö.

För att få en tydlig koppling till yrkeslivet integrerar vi verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i så gott som alla terminer.

Arbetsmarknad

Möjligheterna till arbete som förskollärare bedöms vara mycket stora.

Efter examen

Efter examen kan du ansöka om förskollärarlegitimation hos Skolverket och få behörighet att arbeta med barn i förskolan 0-5 år.

Läs mer om legitimation på Skolverkets sida

Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få behörighet

Har du frågor om utökad behörighet kan du kontakta studie- och karriärvägledningen. 

Vidareutbildning

En förskollärarexamen ger behörighet att läsa vidare på flera utbildningar på avancerad nivå till exempel inom pedagogiskt arbete.

Vänligen Acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.

Unik interaktiv lärmiljö

 

Möt Johanna som läst vår förskollärarutbildning på Campus Varberg

Vänligen Acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.

Läs vår förskollärarutbildning på Campus Varberg