Utbildningen gav Eva självförtroende att lita på sin kompetens

Vad arbetar du med idag?
– Jag arbetar som förskollärare på en avdelning med 2,5–6-åringar.

Vad innebär ditt arbete?
– Jag planerar, genomför och följer upp undervisning i min barngrupp. Jag arbetar tillsammans med mina arbetskamrater på vår avdelning. Mitt jobb innebär också dokumentation och publicering på vår lärplattform Unikum, både i barnens individuella loggböcker och på avdelningens gemensamma lärlogg. Utöver undervisningen ingår omsorgsbiten. Vi tröstar barnen när de är ledsna, hjälper dem vid måltiderna, hjälper vid toalettbesök med mera.

– Jag har också haft turen och få vara med i ett erasmusprojekt ”100 språk 100 miljöer” där vi fick åka till Italien med andra förskolor i Borås stad och besöka Reggio Emilia-inspirerade förskolor för att utveckla våra lärmiljöer.

På vilket sätt har du haft nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?
– Jag arbetade som barnskötare i 18 år innan jag började studera så jag hade mycket erfarenhet, men utbildningen gav många aha-upplevelser. Jag har utvecklats jättemycket som pedagog och ser hur saker hänger ihop på ett annat sätt än förut. Utbildningen var också viktig för mig på ett personligt plan där jag nu tror mer på mig själv och min kunskap. Det gör att jag känner mig mer professionell och trygg i det jag gör inför barnen, vårdnadshavarna och kollegorna. Att gå utbildningen och klara den gav mig självförtroende att våga hoppa på andra saker här på arbetet.

Vad tycker du om studietiden på Högskolan i Borås?
– Jag brukar säga till dem som frågar att det är det bästa jag gjort. Det var fantastiskt att träffa andra yrkesverksamma och diskutera och jämföra allas verksamheter, diskutera dilemman och annat vi stöter på i vårt arbete. Alla diskussioner vi hade framför allt i vår studiegrupp var så givande!

Vad tyckte du om utbildningen?
– Jag tyckte att den var väldigt bra som helhet och vissa delar som jag hade stor kunskap inom, kunde valideras i utbildningen. Det gjorde att jag emellanåt fick lite lugnare perioder, medan andra var lite mer intensiva. Det var en bra blandning av olika ämnen och praktiken på en arbetsplats under nästan tre månaders tid var väldigt nyttigt. 

Vem tror du skulle passa att gå denna utbildning?
– Utbildningen passar alla barnskötare som upplever att de står still och stampar på samma ställe och vill utvecklas. Det ger ett avbrott i vardagen på arbetsplatsen och man utvecklas något enormt. Du måste förstås ha ett genuint intresse för barn och barns utveckling och förstå att vårt yrke handlar om att sätta barnen i centrum och att det är därför vi går till arbetet varje dag.

Läs mer om förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma, distansutbildning

Text: Ulrika Emtervall 2022
Foto: Privat