För dig med erfarenhet
av arbete i förskola

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning

Hus
Borås, Distans
kalender
210 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Tanken är att du ska kombinera studierna med deltidsarbete på din förskola. En dag i veckan, fredagar, deltar du i schemalagd digital distansundervisning. Övriga studier, enskilt eller i grupp, planerar du in själv. Din verksamhetsförlagda utbildning genomförs på den förskola där du arbetar.

Din utveckling till förskollärare startar direkt då utbildningen bygger på att du tillämpar de teoretiska kunskaperna i praktisk erfarenhet och kunskap genom ditt fortsatta arbete i förskolan. Du får med andra ord chans att vidareutveckla den erfarenhet av förskolan som du redan har. Genom utbildningen får du möjlighet utveckla dina ämneskunskaper och didaktiska färdigheter för att stötta barns lärande och utveckling samt leda kollegor i utvecklings- och kvalitetsarbete.

Du får bland annat kunskap om förskolans historia, undervisning, värdegrund och uppdrag. Vidare studerar du också kommunikation och språkutveckling, bild, grundläggande läs- och skrivutveckling, matematik, musik, naturvetenskap, specialpedagogik och ledarskap. Du får också kunskap om hur du kan arbeta med digitala verktyg, hållbar utveckling, estetiska lärprocesser, stimulerande lärmiljöer och om lekens betydelse i förskolan.

Utbildningen ges i huvudsak på distans. Det innebär att undervisningen sker via inspelade föreläsningar, seminarier och handledning online via en lärplattform. Du förväntas dock delta vid ett mindre antal obligatoriska kurstillfällen på campus på Högskolan i Borås. Antalet tillfällen varierar mellan terminerna och meddelas i god tid före terminsstart. Den första campusförlagda träffen sker vid uppstarten av din utbildning, 1 september kl. 9-16:00, då viktig information om din förskollärarutbildning ges. Ingen annan campusträff är planerad under den första terminen.

Validering av din kunskap

Under utbildningens två första terminer, genomgår du en valideringsprocess, som främst är riktad mot ämneskunskaper och förskoledidaktik. Här bedömer både lärare från högskolan och förskolan dina kunskaper och färdigheter. Bedömningen är sedan utgångspunkten för vad du ska studera i den fortsatta utbildningen. Under utbildningens andra termin kommer du ha åtta veckors arbetsplatsförlagd utbildning (AFU) på en annan förskola än din ordinarie arbetsplats. Förslagsvis byter du arbetsplats med en kollega i ditt förskoledistrikt. Bytet administreras av din rektor, men i samråd med högskolan. Observera att AFU är en del av din utbildning och obligatorisk. Därför behöver du redan vid ansökan till denna utbildning, informera din rektor om andra terminens arbetsplatsbyte.

Ansökan

Till ansökan ska du bifoga slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande samt undertecknat tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt). Detta ska visa hur länge du har varit anställd på förskola, i vilken omfattning och på vilken befattning. Du behöver också bifoga ett intyg på att du har en pågående anställning på förskola. Intygen måste vara daterade det år du söker utbildningen. Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte.

OBS! Du som inte uppfyller förkunskapskraven till utbildningen kan bli behörig genom att ansöka om bedömning av din reella kompetens. Är du osäker på behörigheten kontaktar du en studievägledare.

Mer information om utbildningen

Frågor och svar om förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma
Information om arbetsplatsbyte

Arbetsmarknad

Möjligheterna till arbete som förskollärare bedöms vara mycket stora.

Efter examen

Efter examen kan du ansöka om förskollärarlegitimation hos Skolverket och få behörighet att arbeta med barn i förskolan 0-5 år.

Läs mer om legitimation på Skolverkets sida
Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få behörighet - Skolverket

Har du frågor om utökad behörighet kan du kontakta studie- och karriärvägledningen. 

Vidareutbildning

En förskollärarexamen ger behörighet att läsa vidare på flera utbildningar på avancerad nivå till exempel inom pedagogiskt arbete.