För dig med erfarenhet
av arbete i förskola

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning

Hus
Borås, Distans
kalender
210 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Utbildningen vänder sig till pedagogiskt yrkesverksamma med minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola. Tanken är att du ska kunna kombinera studierna med deltidsarbete. En dag i veckan, fredagar, deltar du i digital undervisning. Övriga studier, enskilt eller i grupp, planerar du själv in.

Utbildningen till förskollärare för pedagogiskt verksamma ges främst på distans, vilket innebär att mycket av undervisningen sker via inspelade föreläsningar, seminarier och handledning online via en lärplattform. Varje termin förväntas du som student medverka på ett mindre antal obligatoriska kurstillfällen på campus. Antalet tillfällen varierar mellan terminerna och meddelas studenterna i god tid före terminsstart. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomförs på den egna arbetsplatsen eller på anvisad arbetsplats.

Genom utbildningen får du kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området. Du får bland annat kunskaper och fördjupade teoretiska perspektiv om barns kommunikation och språkutveckling, samt om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning. Utbildningen ger dig ytterligare kunskap kring förskolans värdegrund och uppdrag samt perspektiv på hur omsorg, utveckling och lärande kan bilda en helhet i förskolan. Utbildningen bygger på att du tillämpar de teoretiska kunskaperna i praktisk erfarenhet och kunskap genom ditt fortsatta arbete i förskolan.

Validering

Under de två första terminerna genomgår du en valideringsprocess, som främst är riktad mot ämneskunskaper och förskoledidaktik. En valideringsprocess innebär att lärare från högskolan och förskolan kommer att bedöma din kunskap, dina färdigheter och förmåga. Bedömningen kommer att vara utgångspunkt för dina fortsatta studier. Under det första årets valideringsprocess kommer du också göra ett åtta veckor långt arbetsplatsbyte med en annan student i kursen/alternativt med en annan medarbetare på en förskola i ditt distrikt. Detta administreras av respektive förskolechef i samråd med högskolan. Notera att då arbetsplatsbytet är en del av utbildningen och därför obligatorisk, behöver du informera din förskolechef om detta när du ansöker till utbildningen.

Ansökan

Till ansökan ska du bifoga slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande samt undertecknat tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt). Detta ska visa hur länge du har varit anställd på förskola, i vilken omfattning och på vilken befattning. Du behöver också bifoga ett intyg på att du har en pågående anställning på förskola. Intygen måste vara daterade det år du söker utbildningen. Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte.

OBS! Du som inte uppfyller förkunskapskraven till utbildningen kan bli behörig genom att ansöka om bedömning av din reella kompetens. Är du osäker på behörigheten kontaktar du en studievägledare.

Mer information om utbildningen

Frågor och svar om förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma
Information om arbetsplatsbyte

Arbetsmarknad

Möjligheterna till arbete som förskollärare bedöms vara mycket stora.

Efter examen

Efter examen kan du ansöka om förskollärarlegitimation hos Skolverket och få behörighet att arbeta med barn i förskolan 0-5 år.

Läs mer om legitimation på Skolverkets sida
Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få behörighet - Skolverket

Har du frågor om utökad behörighet kan du kontakta studie- och karriärvägledningen. 

Vidareutbildning

En förskollärarexamen ger behörighet att läsa vidare på flera utbildningar på avancerad nivå till exempel inom pedagogiskt arbete.