Utbildningen har gett Sara ett kvitto på att hon kan

Varför valde du denna utbildning?
Jag har arbetat på förskola i tio år, men det har alltid funnits en tanke att jag skulle plugga vidare för att få mer kött på benen för att förstå och kunna skapa bättre förutsättningar för barnen på förskolan.

Du läser på distans och arbetar 80 procent samtidigt, hur funkar det?
Det funkar fint. Jag bor i Åre och har familj och barn så upplägget på denna utbildning passade mig jättebra! Det finns ju andra liknande utbildningar runt om i Norrland, men där krävs det att man är på plats mer på campus och det fungerar inte praktiskt för min del. Här har vi några få träffar i Borås under två år, men har ändå väldigt bra kontakt i våra studiegrupper.

Berätta om upplägget på utbildningen?
Jag arbetar måndag – torsdag på min förskola och sedan är fredagarna vigda åt skolarbete. Vi arbetar i grupper med skoluppgifter där vi verkligen har möjlighet att fördjupa våra diskussioner och dela våra erfarenheter. Vi har också föreläsningar via vår digitala plattform som fungerar jättebra. Vissa föreläsningar är förinspelade och dessa kan man ta del av flera gånger om man vill.

På vilket sätt har utbildningen utvecklat dig i din yrkesroll på förskolan?
Jag har fördjupat mina kunskaper och jag har fått mycket bekräftelse att jag faktiskt kan en hel del. Det har varit ett bra kvitto. Som student tar man ju sig också tid att läsa litteraturen inom området och reflektera kring hur arbetsmoment svarar mot läroplanen, något jag sällan gör i vardagen annars.

Nu har ni haft er första träff på campus, berätta!
Det är kul att träffa alla andra stundeter på utbildningen och lära känna dem på ett annat sätt. Det är också roligt att få tid att testa på nya praktiska moment. Vi har tillgång till mycket material på min förskola såklart, men här gör jag det bara för mig själv och kan reflektera mer.

Läs mer om förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distans

Text: Ulrika Emtervall, 2023
Foto: Suss Wilén