Som affärsingenjör är du spindeln i nätet

Vad innebär ditt arbete?


– När man hör ordet byggkoordinator så dras tankarna lätt till fastighetsbygg, men jag koordinerar byggandet av prototyper för värmehanteringssystem i framtidens transportfordon, och leder uppgifter som rör utvecklingen av dessa.

– Min roll är social och handlar kortfattat om att information når rätt personer vid rätt tillfälle. Ibland uttrycker det sig i att jag ska föra samman människor som tillsammans kan resonera sig fram till lösningar, och vid andra tillfällen i att se till att information skapas genom tester som jag själv planerar och leder. Jag har nära kontakt med systemarkitekter som tänker fram hur värmesystemen ska se ut, mekaniker som gör verklighet av ritningarna och testingenjörer som verifierar att förväntningen och verkligheten stämmer överens.

Vad tycker du om jobbet?

– Det är ett kul uppdrag som ger en bred teknologisk förståelse och ingående förståelse om hur stora projekt genomförs.

På vilket vis har du haft nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?

– Något av det viktigaste jag fick med mig in i arbetslivet från utbildningen kom inte från någon specifik kurs, utan snarare hur jag kan bidra i att tackla tekniska utmaningar i en grupp. På högskolan lärde jag mig att bidra med mina kompetenser bland människor som hade styrkor som täcker upp för mina svagheter, så att summan av det hela blev något bättre än vi som individer enskilt hade kunnat åstadkomma, och det använder jag varje dag i mitt jobb.

Vad tyckte du om studietiden på Högskolan i Borås?

– Trots att den var fylld med en hel del utmaningar, förknippar jag den främst med gemenskap och personlig utveckling. Den förde mig samman med några av mina närmaste vänner och lärde mig väldigt mycket om mig själv som jag inte hade kunnat lära mig någon annanstans.

Vad tyckte du om utbildningen?

– Affärsingenjör är en väldigt bred utbildning, vilket under studietiden resulterade i viss förvirring, då det kunde upplevas som att en helhet eller inriktning saknades, men efter att ha kommit ut i arbetslivet förstår jag att utbildningen avsiktligt levererar en svårslagen helhetsförståelse genom att presentera många sidor av industrin.

Varför ska man gå utbildningen till affärsingenjör på Högskolan i Borås?

– Jag rekommenderar den starkt om du vill ha en generalistutbildning som öppnar dörrarna till många platser inom ekonomi, industri och transport och där du placeras i roller som spindeln i nätet, där du jobbar mellan team.

Läs mer om Industriell ekonomi – affärsingenjör, 180 hp