Dubbel kompetens
inom ekonomi och teknik

Industriell ekonomi - affärsingenjör

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Affärsingenjörsutbildningen är för dig som vill arbeta med både ekonomi och teknik, som vill driva förändringsarbete och koppla samman människor och teknik. Under utbildningen läser du minst 90 högskolepoäng inom ett tekniskt ämne som är anpassat till tre olika inriktningar: byggteknik, maskinteknik och digitalisering. Du väljer själv vilken inriktning du vill läsa. Val av inriktning mot bygg- eller maskinteknik gör du inför termin två, medan inriktningen digitalisering väljs direkt vid studiestart.

Inriktningen mot maskinteknik vänder sig till dig som vill jobba med till exempel inköp eller förändringsarbete inom industrin. Byggteknikinriktningen lämpar sig för dig som vill arbeta som teamleader eller till exempel sköta planering inom byggbranschen.

Den nya inriktningen mot digitalisering innebär att du läser olika ämnen som är kopplade till IT, både teoretiskt och tillämpat. Genom inriktningen förbereds du för att kunna leda förändringsarbete med avseende på digitaliseringsverktyg.

Det första året läser du till största delen gemensamma kurser med alla utbildningar inom industriell ekonomi. Här får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom matematik, statistik och naturvetenskap. Under andra och tredje året läser du tillämpade kurser inom byggteknik, maskinteknik eller IT, industriell ekonomi, logistik, kvalitetsteknik och Lean.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Undervisningsform
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar i kombination med räkneövningar och seminarier, projektarbeten och problemlösning av praktikfall.

Studier eller praktik utomlands
• Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
• Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus

utbytesstudier på något av våra partneruniversitet

inom EU
• Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra

partneruniversitet utanför EU

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Affärsingenjören arbetar många gånger i projektgrupper där fokus är att lösa ett speciellt problem. Ofta behövs kunskaper från flera olika ämnesområden för att lösa problemet. Du kan ingå i en projektgrupp sammansatt av olika kompetenser. Affärsingenjören är en generalist som kommunicerar över ämnesgränserna. Du har kunskaper inom både teknik och ekonomi.

Du kan arbeta med:
Produktionsplanering, materialstyrning och kvalitetsteknik, affärs- och produktutveckling, produktionsutveckling, internethandel, teknisk försäljning, inköp, logistik samt projekt- och företagsledning vid teknikbaserade företag.

Kombinationen teknik-ekonomi är också värdefull vid investeringsplanering, industriell marknadsföring och långsiktig styrning av ett företags allmänna utveckling.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Det bästa med utbildningen är att den ger mycket om du vill jobba inom affärsutveckling, produktionsutveckling, projektledning, inköp och investeringsplanering. Kombinationen av teknik och ekonomi gör att du kan jobba inom många olika arbetsområden.

Paolo, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.