Vanilla Aminoff och Pernilla Wiberg

Ebba och Vanilla gjorde praktik i Åres fjällvärld

Varför sökte ni till utbildningen?

– När jag sökte hade jag jobbat i tre år inom ambulanssjukvården. Jag kände att jag ville utvecklas och lära mig mer. Jag tycker att det är viktigt med utbildning eftersom det ger en större respekt för sjuksköterskeyrket. Det ska synas att man utvecklas och det betyder något vad gäller status för yrket och för lönen, säger Ebba.

– Jag har jobbat inom akutsjukvården tidigare. Jag kände att utbildningen var ett steg närmare för mig att få jobba inom ambulansen. Specialisering mot ambulanssjukvård var ett långsiktigt mål för mig redan innan jag började på sjuksköterskeutbildningen, men jag ville bygga på kompetens innan. Jag är jätteglad för att jag sökte, säger Vanilla.

Vad lockar med ambulanssjukvården?

– För mig är det dels att få jobba utanför sjukhuset och dels att få jobba ihop i ett litet och tajt team och möta patienter där de är, säger Vanilla.

– Det är framförallt friheten, att vara utanför sjukhus och att det är en helt annan arbetsmiljö att få komma hem till personer. Även dagar när man själv känner att man inte gjort så mycket så tror jag att man kan förändra något för många människor och vara en stor trygghet, precis som annan blåljuspersonal. Det är en härlig känsla, säger Ebba.

Hur var det att jobba under coronapandemin?

– I början var det tufft. Då var det var många som inte vågade berätta för SOS alarm att de hade covid eftersom de trodde att de inte skulle få någon hjälp. Vi var i första ledet och var ju väldigt utsatta. Vi såg ut som rymdvarelser. Det var nästan som att vara med i en skräckfilm, så som vi såg ut med skyddsdräkter och allt, säger Ebba.

– Jag jobbade på en KAVA-avdelning (kirurgisk akutvårdsavdelning). Det som kändes mest för oss var sjukfrånvaron bland personalen. Vi hade mycket utlånad personal och det var svårt att täcka upp luckorna. Om en patient dessutom var sjuk i covid så påverkade det oss extra mycket. Det var kämpigt att få verksamheten att gå runt, berättar Vanilla.

Vad tycker ni om utbildningen?

– Jag tycker att det är skönt att ha ett bra grundpaket med kunskaper för att kunna klara ambulanssjukvårdens uppdrag och kunna utföra de uppgifter som förväntas av mig. Det är som att få en färdigpackad ryggsäck, vilket är tacksamt. Sedan tycker jag att det har varit jätteroligt att bara få vara nyfiken och ta för sig under utbildningen, säger Vanilla.

– Det är en väldigt bra grund. Sedan är det stor skillnad på om du är nyutexaminerad sjuksköterska eller om du redan har jobbat inom ambulanssjukvården när du börjar, så studenternas behov och kunskaper är olika. Men jag har ändå upplevt att jag fått ut väldigt mycket och de har löst det bra på utbildningen. Jag har kunnat plocka det jag känt att jag har behövt mer av, säger Ebba.

Vad fick ni göra på utbildningen?

– Vi har inte haft jättemycket föreläsningar, men en del. Bland annat föreläsningar om att möta barn i ambulansen och traumautbildningar. Vi har haft mycket simuleringar där vi simulerat olika scenarier och övat på olika sjukdomsfall och etiskt svårlösta fall. Det har varit väldigt givande oavsett erfarenhet. De har testat våra gränser lite, fått oss att tänka till och lösa problem. De examinationer vi haft har mest varit skriftliga inlämningsuppgifter, vilket är en fördel om man sitter hemma och jobbar. Jag har kunnat kombinera det med mitt vanliga jobb, men har periodvis behövt gå ner i tid, bland annat under praktikperioderna, berättar Ebba.

– Det mesta har varit värdefullt under utbildningen. Men praktiken har gjort en stor skillnad, då fick jag verkligen prova på verksamheten, säger Vanilla.

Varför ville ni göra praktik i Åre?

– För mig handlade det mycket om att ta möjligheten att se hur ambulansen, hälsocentralen och skidpatrullen samarbetar, till exempel när de hämtar patienter utanför ambulansens räckvidd. Det var intressant att komma längre ut i terrängen och ännu längre bort från sjukhuset, säger Vanilla.

– Jag jobbar i Kungälv till vardags och har haft praktik i Göteborg. Så för mig var det roligt att se något annat. Det var andra typer av skador, mycket ortopediska skador och skallskador. Jag fick uppleva en helt annan miljö och samverkan med andra instanser så som fjällräddning, skidpatrull och räddningstjänst, säger Ebba.

Hur var det att göra praktiken och vad fick ni göra?

– Vi fick se hälsocentralens verksamhet och följa med personalen där. De har en liten vårdcentral med superbra beredskap och stor kompetens. De har möjlighet att hantera mycket lokalt och det sparar körtid för ambulansen. Det var intressant att se hur det funkar med säsongsarbete. Vi fick även vara med skidpatrullen som sköter om säkerheten och hanterar olyckor i backen. Det handlar om att möta patienter i backen och hämta dem med snöskoter eller pulka, berättar Vanilla.

– Vi fick båda åka skidor och skoter varsin dag. Jag blev imponerad över vilken kontroll skidpatrullen hade över hela skidsystemet, säger Ebba.

– Det var häftigt att se Åre från insidan. Ofta är man ju bara turist. Det var värdefullt att få vara en del av samhället. Vi vill skicka ett stort tack till ambulanssjuksköterska Pär Löfving som har varit väldigt engagerad under vår praktik i Åre, säger Vanilla.

Har ni något tips till de som funderar på att söka utbildningen?

– Om du vill jobba inom ambulanssjukvården tycker jag du ska söka utbildningen, eftersom det förhoppningsvis blir krav på att ha en specialistutbildning i framtiden, säger Ebba.

– Det var väldigt skönt att ha lite akutsjukvård i bagaget innan jag började utbildningen, så att skaffa sig erfarenhet av akutsjukvård tror jag är ett bra tips, säger Vanilla.

Hur ser framtidsplanerna ut?

– Jag ska snart gå hem på graviditetsledighet. Vi går hem tidigt inom ambulanssjukvården, redan i vecka 24. Sedan har jag precis engagerat mig i PAR som är ett projekt som ska göra så att ungdomar förstår hur blåljuspersonal arbetar. Jag har varit ute i högstadieskolor och berättat om ambulansen och en dag på jobbet, säger Ebba.

– Jag ska börja på ett vikariat inom ambulanssjukvården i Kungälv, säger Vanilla.

– Vi har också en idé som vi skulle vilja arbeta tillsammans med i framtiden. Den handlar om krisstöd för ambulanspersonalen, ett stöd som vi ofta tycker är bristfälligt och det skulle vi vilja utveckla, avslutar Ebba.

Läs mer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Text: Kristina Axelsson
Foto: Privat