Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Programinformation

Innehåll

Förkunskapskrav och urval

Utbildningsplan

Arbetsmarknad

Kontakt

Kan vi hjälpa dig?