Specialisten som är där när det gäller

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Hus
Borås
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Som ambulanssjuksköterska kan dina uppgifter handla om allt från att förlösa barn till att lägga om sår och behandla hjärtinfarkt. Din huvuduppgift är att bedöma patienters tillstånd, vidta lämpliga åtgärder och hänvisa till optimal vårdnivå, samt att utvärdera vidtagna åtgärder. I ditt yrke kommer du att få lösa många olika typer av problem, då det ena fallet inte är det andra likt.

Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete inom specialområdet prehospital akutsjukvård. Området innefattar ett högteknologiskt vårdarbete som kräver att du har både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap. Du lär dig att utveckla en organisations- och problemlösningsförmåga för att kunna planera och bedöma vårdåtgärder vid olika scenarier i hem eller på skadeplats.

I dina studier kommer du att omsätta teori i praktik genom simulering, casemetodik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Efter utbildningen kommer du ha övat upp din förmåga att strukturerat bedöma de flesta patientgrupper och vidta adekvata åtgärder beroende på situation.

Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer. Om du hellre vill läsa i långsammare takt går det bra att söka utbildningens kurser var för sig.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Utbildningsplatser för studenter vid Högskolan i Borås finns inom hela Västra Götalandsregionen. Den kan även genomföras på annan ort om möjlighet ges.

Arbetsmarknad

Som ambulanssjuksköterska har du en unik spetskompetens inom prehospital akutsjukvård för olika befattningar inom ambulanssjukvården och annan akutsjukvård. Utbildningen skapar också möjlighet till andra karriärvägar inom både civil- och militär akutsjukvård samt arbete i internationella uppdrag. Du kan vidareutbilda dig t.ex. inom ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete. Du kan också gå vidare till forskarstudier.

Hus
Borås
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.