Specialisten som är där när det gäller

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Hus
Borås
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-03-15
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Som specialistutbildad inom ambulanssjukvård ansvarar du för patientens och de närståendes omvårdnad, samtidigt som du leder och organiserar arbetet inom verksamheten. Genom utbildningen utvecklar du din förmåga att snabbt kunna planera och bedöma vårdåtgärder i hemmet eller på skadeplatsen.

Som ambulanssjuksköterska kan dina uppgifter handla om allt från att förlösa barn till att lägga om sår och behandla hjärtinfarkt. Din huvuduppgift är att bedöma patienters tillstånd, vidta lämpliga åtgärder och hänvisa till optimal vårdnivå, samt att utvärdera vidtagna åtgärder. I ditt yrke kommer du att få lösa många olika typer av problem, då det ena fallet inte är det andra likt.

Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete inom specialområdet prehospital akutsjukvård. Området innefattar ett högteknologiskt vårdarbete som kräver att du har både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap, samt organisations- och problemlösningsförmåga.

Undervisningen bygger på casemetodik där du på olika sätt arbetar med patientfall. Under utbildningen kommer du självständigt att inhämta den teoretiska kunskapen, så kallat ”flipped classroom”. I dina studier kommer du att omsätta teorin praktiskt genom simulering och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Efter utbildningen kommer du ha övat upp din förmåga att strukturerat bedöma de flesta patientgrupper och vidta lämpliga åtgärder beroende på situation.

Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer. Om du hellre vill läsa i långsammare takt går det bra att söka utbildningens kurser var för sig.

Verksamhetsförlagd utbildning

Det finns platser för den verksamhetsförlagda utbildningen inom hela Västra Götalandsregionen för studenter vid Högskolan i Borås. Du kan även göra verksamhetsförlagd utbildning på annan ort om det finns möjlighet.

Hus
Borås
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-03-15
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.