Ett självständigt jobb med möjlighet att blomma vidare

Vad innebär ditt arbete?

– Det är ett väldigt brett arbete. Jag träffar och tar hand om många olika människor i alla åldrar. Jag ser till att patienterna känner sig trygga i en miljö som är väldigt främmande för de flesta. Huvuduppgiften är att få patienterna att sova gott och inte ha ont. Arbetet innebär bland annat att se till så att patienterna är stabila i sina vitala parametrar, såsom blodtryck, puls och saturation (syremättnad), under operation. Det är viktigt att lyssna in patienten om tidigare upplevelser så att förfarandet blir så bra som möjligt för patienten.

Maria Anicic på sin arbetsplats

– På avdelningen utför vi gynoperationer, öron-, näsa-, halsoperationer och även bröstoperationer. Vi har nästan allt förutom ortopedi. Vi arbetar i team med en anestesisjuksköterska, en eller flera operatörer (läkare), en operationssjuksköterska och en undersköterska eller en till operationssjuksköterska. Vi har alltid samtal innan operationen i teamet och genomgång efteråt, bland annat om vilken information som ska vidare till den postoperativa avdelningen.

Varför vill du arbeta inom anestesisjukvård?

– Jag har alltid varit intresserad av anestesisjukvård. Det är ett självständigt jobb med mycket eget ansvar och möjlighet att blomma vidare i sin karriär och utveckling. Jobbet innebär att jag behöver vara flexibel och jobba för att patienterna ska känna sig trygga och att de inte ska känna smärta under operation och kunna reducera smärtan så gott de går efteråt. Målet är att de ska må så bra som möjligt och känna sig omhändertagna i en väldigt utsatt situation. Patienterna är oftast väldigt nöjda och det känns gott i hjärtat.

– Sedan tycker jag om variationen i jobbet. Ibland är det lugnt och ibland händer det något, man får vara på tårna. Det är en avancerad miljö att jobba i med mycket apparater och teknik, vilket jag tycker är spännande. Det är en utmanande och avancerad miljö där man utvecklas hela tiden.

Varför sökte du utbildningen?

– Jag bor här i Borås och fick tips av före detta kollegor som läst utbildningen i Borås. Sedan fick jag en befattningsutbildning med full lön, vilket underlättade för mitt beslut att plugga.

Hur har du haft nytta av utbildningen i ditt nuvarande jobb?

– Jag har haft nytta av allt. Utbildningen är en förutsättning för det jobb jag har nu. Det är något helt nytt jämfört med vad jag jobbade med innan på kirurgen, kirurgmottagningen och även på KAVA (kirurgisk akutvårdsavdelning) på Södra Älvsborgs sjukhus.

– Utbildningen har förberett mig jättebra, speciellt praktiken (utbildningen innehåller 12 veckors verksamhetsförlagd utbildning, red. anm.). Första terminen var väldig intensiv eftersom allt skulle tentas av på ett halvår och vi läste kurser parallellt. Första terminen var det bara teori och lite fältstudier. Vi fick gå djupare in på området och kroppen överlag. Jag fick en större förståelse även för jobbet som sjuksköterska eftersom vi upprepade och fördjupade det vi läst innan.

– Kontakten med lärarna på utbildningen var fantastiskt bra. Vi fick vara en del av programmet och vara med och påverka och lärarna var väldigt lyhörda. De har bland annat ändrat sådant som vi efterfrågat i utvärderingen.

Vad fick ni göra på utbildningen?

– Under första terminen var det mest teoretiska kurser. Därefter fick vi vara på Kliniskt träningscentrum (KTC) där vi bland annat övade på hur en sövning och en väckning går till, fria luftvägar, det preoperativa samtalet (samtal före operation, red. anm.) och hela förloppet från att man tar in patienten till att man lämnar av patienten på postoperativ avdelning. Jag tycker det var väldigt nyttigt med träningen på KTC eftersom jag verkligen fick möjlighet att tänka högt och reflektera.

Vad tyckte du om utbildningen?

– Jag tyckte utbildningen var jättebra och väldigt intensiv i början med föreläsningar varje dag och sedan plugg efteråt. Det är väldigt bra och kompetenta lärare och föreläsningar. Föreläsningarna var intressanta och relevanta och innehöll den information vi behöver i yrket.

Har du något tips till de som vill söka utbildningen?

– Mitt tips är att gå bredvid någon i yrket, om möjlighet finns. Då är det lättare att få en bild av vad jobbet som anestesisjuksköterska innebär. Om du ska läsa utbildningen är det bra att försöka repetera så mycket som möjligt innan du börjar.

– Sedan är det nog bra att ha jobbat ett par år innan, även om jag tror att utbildningen går att läsa ändå. Men har du jobbat innan så har du med dig mycket sedan tidigare, speciellt när det handlar om mötet med patienten.

Läs mer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård - Högskolan i Borås (hb.se)

Text: Kristina Axelsson
Bild: Privat
Publicerades: 2023-07-03