Ett avancerat arbete med stort ansvar

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Hus
Borås
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-15
Anmälningsinformation

Området innefattar ett högteknologiskt arbete som kräver både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap. Som anestesisjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i alla åldrar. Bland dina arbetsuppgifter ingår att utföra övervakning, lokal och generell anestesi samt sedering i samband med operation, undersökningar och behandlingar. Vid stora olyckor och katastrofer deltar du som en del i vårdteamet.

Utbildningen till anestesisjuksköterska ger dig kompetens att arbeta inom anestesisjukvård på operationsavdelningar eller andra enheter inom specialiserad öppen- och sluten vård. Din arbetsplats kan till exempel vara postoperativa avdelningar, en smärtbehandlingsavdelning eller akutmottagning.

Vid Högskolan i Borås och Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs vårdvetenskaplig forskning i relation till anestesi- och intensivvårdskontexten. Under utbildningen kommer du att möta aktiva forskare och få ta del av ny och spännande forskning inom området. Undervisningen sker delvis på kliniskt träningscentrum (KTC) där studenten ges möjlighet att integrera teoretisk och praktisk kunskap i en autentisk simuleringsmiljö. Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker företrädesvis inom Västra Götalandsregionen.

Träffa våra studenter

Här kan du läsa en intervju med en tidigare student på utbildningen:

Johan ser till att patienterna sover gott

Arbetsmarknad

Som anestesisjuksköterska har du möjlighet att arbeta inom ett brett fält såväl inom som utanför sjukhuset, nationellt eller internationellt. Efter utbildningen kan du även vidareutbilda dig inom till exempel ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete. Du kan också gå vidare till forskarstudier. Programmet ger behörighet att fortsätta mot en masterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot avancerad och högteknologisk vård. I huvudområdet vårdvetenskap finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom området.

Hus
Borås
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-15
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.