Max vill stå "mitt i såret" och arbeta praktiskt i team

Varför valde du att plugga till operationssjuksköterska?

– Jag blev intresserad av operationssjukvård redan när jag läste grundutbildningen och gjorde praktik på en operationsavdelning på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS). Jag tycker om att jobba praktiskt med händerna och det får du göra som operationssjuksköterska. Men jag valde att jobba några år innan jag specialiserade mig för att få mer erfarenhet. När jag fick möjlighet att auskultera (gå bredvid och lyssna) på Operation 1 på SÄS, märkte jag att jag fortfarande hade samma intresse för operationssjukvård, så då sökte jag utbildningen. Jag har en utbildningsbefattning vilket innebär att jag får lön av arbetsgivaren under utbildningen.

Vad gjorde du innan du började plugga till operationssjuksköterska?

– Jag jobbade först på en infektionsavdelning på SÄS i tre, fyra år. Jag har även jobbat på vårdmottagning och inom rehabiliteringen på SÄS.

Vad får ni göra på utbildningen?

– Jag ska precis börja andra terminen och då har vi en lång verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på tio veckor. Jag kommer att vara på en operationsavdelning på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. Förra terminen hade vi en kortare VFU på två veckor och teoretiska kurser inom perioperativ vård, vilket innefattar patientens omvårdnad före, under och efter operation. Vi övade också på kliniska moment på Kliniskt träningscentrum (KTC). Som operationssjuksköterska har du huvudansvar för steriliteten och håller ordning på instrumenten under en operation. Det kräver mycket träning på olika moment, exempelvis får vi lära oss drapering (klä patient), positionering på operationsbädden för att undvika skador, samt hantering av instrument.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Den långa sammanhängande praktiken (VFU) tycker jag är jättebra och den ser jag fram emot. Sedan är lärarna väldigt tillgängliga och svarar snabbt på frågor även om det är en distansutbildning.

– Teorin har varit mer givande än jag föreställde mig och jag har lärt mig mycket som jag inte kunde innan. Under min VFU på operationsavdelningen i Skene märkte jag att jag verkligen hade nytta av de teoretiska kurserna. Teorin bidrar till en ökad förståelse för helheten under en operation och ger kunskap om de termer som används. Det gör att man känner sig mer trygg. På operationsavdelningen i Skene var det en häftig känsla att ”stå mitt i såret” och vara med i ett teamarbete där det gäller att allt flyter på och att det görs på ett säkert och tidseffektivt sätt. Alla är medvetna om sina roller, vet vad de ska göra och jobbar mot samma mål.

Vad kan man jobba med efter utbildningen?

– Du kan jobba både med planerade och akuta operationer eller med olika kirurgiska specialiteter, inom privat eller offentlig sektor.

Vad vill du göra efteråt?

– Jag kommer att söka mig till akut verksamhet, det verkar mest spännande. Jag tycker att ortopedi är intressant, eftersom det innebär mycket ”snickeri” med många olika instrument och en stor bredd i vilka patienter du möter och typ av operationer som du får göra. Inom ortopedi har du möjlighet att göra skillnad för patienten väldigt snabbt, vilket är kul.

Varför ska man plugga på Högskolan i Borås?

– Jag var väldigt nöjd med grundutbildningen, likaså med den utbildning jag går nu. Det är lätt att få kontakt med lärarna, de tar vara på studenternas förslag och utbildningen har ett bra upplägg.

Vad har du för tips till dem som funderar att söka till den här utbildningen?

– Bli inte avskräckt för att utbildningen är på distans. Du har ändå bra kontakt med lärarna och du kan starta en grupp på till exempel Facebook för mer kontakt med kurskamrater. Ett tips är att boka ett rum på högskolan för att lyssna på en föreläsning om du vill komma hemifrån eller sitta i högskolans bibliotek eller något annat bibliotek för att läsa. Ett annat tips är att auskultera på en operationsavdelning för att känna på vad yrket innebär.

Läs mer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård

Text och bild: Kristina Axelsson
Publicerades: 2023-09-11