Eva Delander

Nu känner jag mig tryggare i att leda förändringsarbete

– Utbildningen är väldigt relevant för samhället, inte minst med tanke på de utmaningar som vi har inom vård- och omsorg vad gäller rekrytering av personal och arbetsmiljö. Ett hållbart ledarskap är ofta avgörande för att en förändring ska kunna ske. Men kunskapen som utbildningen ger är användbar i många verksamheter, inte bara inom vård- och omsorg, säger Eva Delander.

Eva Delander är distriktssköterska i grunden och har tidigare främst arbetat inom primärvården innan hon började arbeta inom elevhälsan som skolsköterska på en grundskola.

Vad gör ni på utbildningen?

– Hållbarhet genomsyrar hela utbildningen. Under hösten läste vi kurserna organisering, hälsofrämjande ledarskap, förbättrings- och förändringsarbete, samt HR- och Management. Sedan fick vi välja mellan olika valbara kurser och då valde jag att fördjupa mig i arbetsmiljö. Slutligen hade vi en metodkurs. Den kunde jag tillgodoräkna mig från specialistsjuksköterskeutbildningen, men jag passade på att fräscha upp mina kunskaper inför examensarbetet.

– Under våren kommer vi att skriva examensarbete. Jag och min uppsatspartner kommer troligen att skriva om elevhälsa och skola. Tanken är vi ska intervjua skolledare och höra deras upplevelse av att leda hälso- och sjukvårdspersonal, det vill säga personal som lyder under hälso- och sjukvårdslagen och är verksamma i en annan kontext än övrig personal inom skolan.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Det är bra att det är en distansutbildning och upplägget har fungerat väldigt bra. Det har varit lagom mycket obligatoriska moment. Varje kurs avslutas med digitala diskussionsforum, vilket har gett otroligt mycket. Där får vi verkligen möjlighet att diskutera med varandra. Många av mina kurskamrater har olika yrken och bakgrunder med massor av erfarenhet som de delar med sig av, vilket jag tycker är fantastiskt givande.

– Bland det bästa med utbildningen är att jag kunnat fördjupa mig i förbättrings- och förändringsarbete, något som jag alltid varit intresserad av.

Varför ska man plugga på Högskolan i Borås?

– Framförallt för att den här utbildningen ges i Borås och för att lärarna har varit jättebra. Det har varit väldigt lätt att komma i kontakt med dem och de har varit snabba på att svara i vår gemensamma digitala plattform.

Hur fungerar det att plugga på distans?

– Det är en utmaning på så vis att du måste vara motiverad, men också strukturerad, i det du gör. Jag bestämde mig från början att hålla mig till de deadlines som gäller och det har fungerat för mig. Utbildningen är på en hög nivå, vilket är bra. Men man får räkna med att det är en gedigen utbildning som kräver sin tid.

– Upplägget har varit ungefär detsamma på alla kurserna med ett pågående digitalt diskussionsforum. När du publicerat ett inlägg så öppnas det upp för de andra studenterna. Du förväntas publicera under en vecka, till exempel. Sedan har det varit ett avslutande examinationsseminarium och inför det har vi fått frågor i förväg att förbereda. Det har gett väldigt mycket. Om man inte har kunnat vara med, så har man fått möjlighet att komplettera med en inlämningsuppgift. Dagarna för examinationsseminarium har vi kunnat välja , så det är flexibelt. Sedan har det varit en större hemtentamen med fyra till fem större övergripande frågor som man ska besvara på ett vetenskapligt sätt och med referenshantering.

På vilket sätt har du nytta av utbildningen i ditt nuvarande yrke?

– Jag ser att jag har nytta av den på skolan i vårt elevhälsoteam, där vi jobbar flera yrkesgrupper tillsammans; rektor, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog/speciallärare och ibland studie- och yrkesvägledare. I det arbetet har jag stor nytta av det jag lärde mig i kursen om förändrings- och förbättringsarbete. Dessutom har jag valt att fördjupa mig i arbetsmiljö på utbildningen och det är något som jag har nytta av på min nuvarande arbetsplats, men arbetsmiljö är ett centralt område oavsett vilken arbetsplats du är på.

Vad kan man jobba med efter utbildningen?

– Du kan bland annat jobba med utvecklings- och förändringsarbete i olika organisationer och med rekryterings- och arbetsmiljöfrågor, som chef eller utvecklingsledare.

Vad vill du göra efter utbildningen?

– Jag funderar på att söka jobb som enhetschefsjobb, inom exempelvis elevhälsa eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), eftersom jag vill jobba med barn och ungdomar. Utbildningen gör att jag känner mig mer trygg i att söka de tjänsterna där det ofta efterfrågas en ledarskapsutbildning. Jag känner mig också mer trygg i att leda förändringsarbete och förstår vikten av att få med sig medarbetare och involvera medarbetarna hela vägen.

Vad har du för tips till dem som funderar att söka till utbildningen?

– Jag kan varmt rekommendera den. Den är relevant både för dem som redan är i ledande roller och dem som har ett intresse av det. Jag tycker att man ska våga hoppa på utbildningen och inte vara rädd för att plugga även om man är lite äldre.

– Många kanske inte tänker på det, men en ledarskapsutbildning passar jättebra även för specialistsjuksköterskor, skolsköterskor till exempel. Jag vet ju vad mitt uppdrag är, men skolan och rektor kanske förväntar sig något annat. Därför måste kunskapen högre upp i organisationen, så att ledningen förstår vad vi jobbar med.

Läs mer

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Text: Kristina Axelsson
Foto: Privat

Publicerades: 2023-03-06